Skip to main content

TEYSOEFA Y PLANT. 57 ! ■ i I Y. PAECH. AAEON DAVIES, PONTLOTTYN. , I —'-«• |AE enw y Parch. Aaron Davies, Pontlottyn, Bhyuini, yn ua o'r euwau mwyaf adnabyddus ja NelieudirCymru, nid-yn gym'nint o ran ei boblog- rwydd fel pregetliwr, a'r rlian bwysig y rnae wedi ei gymeryd gydag acliosion gwladol, ac yn enwedig gyda pbynciau addysg ei ardal a'i wlad. \ " Mab ydyw i'r diweddar Barch. Wm. Davies, Ysgẁÿdd- gwyn, un o weinidogion blaenaf j Metbodistiaid yn Sir Fynwy. Ganwyd ef ynNhredegar, Mai 6, 1830. Symudodd ei rieni pan oedd ef yn t'ychan, i blwyf Gelligaer, a dygwyd ef i fyny yn hmi irapel Ýsgwyddarwyn. Pan oedd ef yn 11 oëd, symud- oid ei rieni i'r ty sydd ganddo yn awr, yn yniyl Capel Bethle- liem, Pontlottyn. Bu dan addysg ani dair blynedd gyda Mr. Dauiel Davies, yn Ehymni; a phan yn 14 oed, cymerodd eidad ef ato i'w ddysgu yn y gelfyddyd o adeiladydd a chynllunydd, Mawrth. iẁí). 8 *