Skip to main content

Ehif. CXXIIV.J EBRILL, 1872. [Ctf. XI. Lnn GRIFFITH JOHN, Y CENADWR. MAE y Parch. G. John, Cenadwr yn China—un o'r ccnadon goreu a aeth allan o Gymru erioed —yn dygwydd hod ar ymweliad yn ein mysg yn awr, a d'iau y hydd yn dda gan ein darllenwyr gael edrych ar ei ddarlun, a gwyhod ychydig am ei hanes. Y mae y ft'aith ei fod wedi hod allan am bymtheg ndynedd yn China, yn pregethu yr efengyl yn iaith y Chinëaid, gyda holl wrês ei galon Gymreig, yn rhywheth gwerth ei goffa. mae Mr. John yn enedig o Ahertawe—mah i Griffìth ac John—^yr unig fab, ond fod ganddynt dair merch. Bu ei