Skip to main content

IITÌIF. CXVIII.] HYDEEF, 1871. [Cyf. X. AELODAU SENEDDOL CYMRU. VIII.—Str Thomas Davies Llotd, Bronwydd. AB ydyw Syr Thomas i'r diweddar Thomas Lloyd, Ysw., o Bronwydd, yn Sir Abertein, o Anne" ei wraig, merch John Thomas, Ysw., o Lwyncoed, a Llettŷmawr, yn Sir Gaeríyrddin. Ganed ef Mai 24ain, 1820; felly y mae yn awryn 51 mlwydd oed. Yn Abertawe y ganed ef, er na fu ei rieni yn pres- wylio yno. Mae y Barwnig yn disgyn o deulu henafol ac urddasol. Efe yw y trydydd Arglwydd ar hugâin o