Skip to main content

JIuif. CXIV.J MEHEPIN, 1871. [Cyf. X. DARLUNIAU IESU GRIST. rAE llawer o ddarluniau o'n Hiaçhawdwr Iesu Grist yn cael eu cyhoeddi, er nad oes yr uny gellir di- bynu dim arno am gywirdeb. Y inae y darlun uchocl, yr hwn a gerüwyd i Drysorfa y Plant gan ein cyfaill ieuanc, W. Davies o Aberystwyth, yn cael ei gyhoeddi fel un wedi ei gopio oddiwrth gerfiun a wnaed trwy orchymyn yr Ymherawdwr Tiberias, ac i'r cerflun hwnw gael ei roddi allan o Drysorgell Caercystenyn i'r Pab Innocent VIII. i brynu ei frawd, yr hwn oedd wedi ei wneyd yn garcharor gan y Cristionosnon.