Skip to main content

Tî^süŵ tj îffani. "PWY WYB NAD YW DENG MIL O ENEIDIAÜ ANFABWOL YN TBOI AR ADDY8G1AD plentyn."—Esgob Beveridge. RHnr. CT.] MEDI, 187<\ [Cyî>. TX. AREITHIAU DIRWESTOL I'R PLANT. I.—DRWG T FASNACH MEWN DIODYDD. j)AE drwg y diodyrìd nieddwol yn fawr iawn. Y mae yn beth rhyfedd fod Cristionogion yn dyoddef drwg mor fawr i aros mor hir, gyda mor lleied o ymdrech yn ei erbyn. Pan fydd y colera, neu y dwymyn, neu y frech. yn talu ymweliad â'n trefí, iuawr yw y cyffro, y glanhâu, y rhy i-