Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. 281 MR. GLADSTONE GYDA'R TLODION. > ANES hynod o darawiadol ydyw hanes Mr. Gladstone yn rhoddi anerchiad i fwy na chwe' chant o heu bobl dlodion yn NgweithdŶ St. Pancras yn Llundain, ychydig wythnosau yn ol (Awst diweddaf). Nid llawer o'r plant sydd heb fod yu gyfarwydd âg enw William Ewart Gladstone. Er mai Sais ydyw, y mae yn byw yn Nghymru, yu Sir Ffliut, ac yn töimlo dyddordeb mawr yn y Cyrury a'u sefydliadàu. Mae yn awr yn driugain a deg oed, ac y mae } n ddiam- meu yn un o r dyniou mwyaf a goreu yn ei oês. Bydd cannoedd o honoch chwi, sydd vn awr yn blant, yn darUèrì cvf- rolau o'i haues ar ol i chwi dyru i fyny, ac yn teimlo yn ofidus am na chawsoch erioed ei weled. Wel, yr ydym yn rhoddi darlmi rha^orol o hono i chwi yn eich Trysorfa, ac y i udrodd i chwi gyfran o'i anerchiad i'r heu bobl yn y Gweithdý. Tachvedd, 1879. h