Skip to main content

rnrsiniFA y fla.yt. 253 SYR GARNET WOLSELEY. 'AE enw Syr Garnet Wolseley ar hyn o bryd 'yn boblogaidd iawn, o herwydd ei appwyntio yn ddiw- eddar i fod yn Gadlywydd a phen Rhaglaw yn Ne- heubarth Affrica. Fe allai y bydd yn dda gan ein darîìenwyr gael braslun byr o'i hanes. Mae Syr Garnet yn banu o hen deulu yn Swydd Stafford. Ei daid, Syr Richard Ŵolseley, oedd y barwnig cyntaf. Mìlwr oecìd ei dad hefyd, Major G. J. Wolseley. Ganed Syr Garnet yn Golden Bridge House, Swydd Dublin, yn ìwerddoti, Mehefìn 1833, fèl y niae yn awr yn 46 oed. Dygwyd ef i fyny mewn awyrgylch lilwrol, ac yn ol ei ewyllys ei hun, ac ewyìlys ei rieni, ymunodd á'r fyddin yn 14 oed. Yn 19 oed ca:odd swyddogaeth ban- erwr, ac aeth allan i ryfel Burmah. Líyduef, 1879. k