Skip to main content

TRYSORFA Y PLAST. 85 MAHOMETANIAID YN GWEDDIO. ;AE y Mahometaniaid defosiynol yn gweddio buni' waith y dydd, â'u gwynebau tua Mecca, os gallant wybod ymba gyfeiriad y bydd. Ni waetli pa le y byddant, pan ddaw yr awr weddi, syrthiant i'ẁ defosiynau ar unwaith; yn y siop, ar y stryd, wrth eu gorchwylion, i mewn neu allan, ar dir neu fôr. Gwelsom y seiri meini troednoeth ar ben yr adeiladau uchel, yn taflu yr offer o'u dwylaw, ar yr alwad i weddi, ac yn plygu i adrodd eu gweddiau ar ben y gwaith. Yr ydym yn cofio Mahometan zelog ar fwrdd agerlong ar Fôr y Oanoldir yn myned at y cadben i ofyn pa gyfeiriad oedd y dwyrain. Wedi cael yr atebiad, wele ef, ac amryw o'r un grefydd, yn ymosod ar eu gweddio yn nghanol twrw y teithwyr a'r llong- wyr, ac yn ymgolli yn eu gwaith mor llwyr a phe na buasai yr un ayn o fewn milldiroedd iddynt. •Oa bydd ganddynt ychydig o ryw garped, taenant ef ar y llawr, a eyrthiant i lawr arno ar eu sodlau, gan barablu allan ar ddulí chantio, res o ryw frawddegau byrion, gyda'r drem fwyaf sobr a difrifol. Nis gAvyddom íaint o i'auylwch a arferant gyda'u Ebrill, 1879. D