Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. Ehif. XIX.] GORPHENAF, 1863. [Ctf. II. AMEEICA YN EHYBUDD I BEYDAIN, NEU BWYSIG- EWYDD LLYWODEAETH DEULUAIDD. GAN Y PARCH. HENRY REES, LIVERPOOL. mYNWYD fy sylw at y pwnc hwn gan bregeth, yr hon a dra- ^ ddodwyd yn Brooklyn, America, ac fe fernir, oddiwrth y Hed- u aniad a gafodd, ei bod yn boblogaidd. Ei theitl ydyw, "An- mharchedigaeth yn bechod gwladol;" ac oddiwrth y dyfyniad o honi a roddir ynglŷn â'r nodiadan hyn, bydd yo hawdd i'r dar- Uenydd ddeall beth oedd yr awdwr yn ei feddwl wrth hyny. Mae yr Americaniaid, druain, er ys llawer o fisoedd belìach o dan filangellau trymion y Goruchaf; ac fe ellir gobeithio fod dynion duwiol yn eu mysg hwy yn dechreu ystyried eu fiyrdd, a dychwelyd at yr Arglwydd, ac yn deflro i alw ar eu cydgenedl i wneuthur yr un modd. u Gwna i mi wybod paham yr ymry8pni â mi" yw dyheuad llawer teulu rhwygedig, a llawer calon drom, yii America, yn ddiammheu. Ac fel canlyniad f r ymofyniad ynia, DMie dynion difrifol yn nodi amryw bethau, pa rai a ganfyddant ya ffyrdd ac ysbryd eu hoes, a pha rai, mi dybiwn, a ysfrjrmnt yn bechodau gwladol. Cwyna rhai o honynt ar y diffyg cydnabydd- iaeth o Dduw sydd yn eu mysg; eu hesgeulusdra rfi geMo ef, trwy eu llywodraethwyr, yn eu hystad gorfforedig fel cenedl a gwladwriaeth. Tra mae eraill yn galaru, ac yn eodi en Uais yn