Skip to main content

fYDD i'w hir gofio ydoedd y degfed o fis Mawrth diweddaf—• dydd priodas Albert Edward, Tywysog Cymru, a'r Dywysog- es Alexandra o Denmark. Ni fu diwrnod o'i fath ar briodaS unrhyw dywysog o'r blaen, nac ar unrhyw achlysur arall, er pa» mae y deyrnas wedi ei sefydlu. Gwariwyd miliynau o bunnau o arian; beichiwyd milldiroedd o fyrddau â danteithion a gwledd- oedd, yn y bwthyn a'r gweithdŷ, yn gystai ag yn y palas; bwytä- wyd bryniau o dorthau brith a theisenau; yfwyd afonydd o dê; a gorchuddiwyd gwyneb Prydain o fôr i fôr â sain cân ac â llef gorfoledd. Nid gorfodaeth ychwaith oedd yr ŵyl, ac nid ffurfiol oedd y llawenydd; ond ewyllys yr holl bobl oedd yn cael ei chýf- lawni, a chalon fawr deyrngarol Prydain yn dychlamu ei serch eti/ dymuniadau da i'w thywysog, ei briod, a'i fam freninol. Bydd ý« diwrnod byth mewn coffadwriaeth gan y genedl, a bydd cannoeda: °r plant fu yn gorymdeithio, yn cario y baneri, yn canu, ac jn^ gẁledda arno, yn adrodd helyntion dedwydd y dydd wrth éu üŵyrion hanner can' mlynedd i heddyw. Y pryd hwnw bydd agwedd well eto ar y byd, acje allai y bydd cloc amser wedi taro ^yth o'r gloch y Tbore ar ddỳHd bendigedig y mil blynyddoedd. Mae y rhan a gymerodd yr Ysgol Sabbothol yn Abertawy a'r lm"dogaethyn,arddangosiad y diwrnod yn werth ei hysbysu i lenwyr y Drtsorfa. Gadawn helyntion y rheiflBgoràu. y