Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. Rhiî'. XIII.] IONAWR, 1S63. [Ctf. II. CALENIG Y PLANT. LWTDDYN newydd dda i chwi," fy mhlant anwyl. ^ Dyma ni wedi byw blwyddyn gyda'n gilydd, ac onid ö ydym wedi dyfod yn ffryndiau calon? Yr wyf fi yn eich caru chwi, a chwithau yn fy ngharu innau—nid gwiw i neb wadu; a gobeithio y cawn helpu ein gilydd i garu ein Tad yr hwn sydd yn y nefoedá. * Yr wyf wedi ceisio un calenig genych yn barod, sef cael genych gasglu derbynwyr neimjdd; yr wyf wedi cael hwnw oddiwrth lawer, a díau y câf ef oddiwrth liaws eto cyn diwedd y mis hwn. Der- bynied y cyfryw fy niolchgarwch a'm serch gwresocaf. Yr wyf yn awr yn gofyn un calenig arall oddiwrth fy ffryndiau caredig; dyma fe,— CALENIG I DDYODDEFWYR SIR LANCASTER. Mae miloedd ar filoedd o rieni a phlant yn y Sîr hono a'r cy- fiiniau yn dyoddef eisieu bwyd. Mae y gweithiau cotwm wedi sefyll, y dynion yn methu cael gwaith, a buasai miloedd o hor:- ynt wedi marw o newyn, oni bae caredigrwydd y wlad yn ás&ji eymhorth prydlawn iddynt. Mae yr hofi. wlad wedi cyttuno î'\: ^elpu, ac wedi penderfynu na chânt drengu o eisieu bara. Mae