Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. Ehif. V.] MAT, 1SG2. [Cra I. UN O DDAELITHIAU Y PLANT. (Yn JŸghyfarfoä y Band ofEope). 1R. CADEIRYDD,—Nid wyf fi fawr o areithiwr; gallaf ganu w4- yn well nag areithio. Yr wyf yn lioíl' o ganu—canu fy f^ liunan, a gwrando eraill yn canu. Plant y Band of Hope all ganu; yr ydym oll yn ddirwestwyr pur, heb yfed dim ond dwfr glân a llaeth, fel yr adar Ijach. a'r ŵyn. Mae gcnyin gyríf iach, a chalonau llawen. Yr ydym yn cael digon o fwyd a dillad; a gofal niawr yn cael ei ddangos ain danom gan rieni ac atlirawon. Yn wir, mae yn anhawdd peidio canu; ni a ddylem ganu, ac yr wyf fi yn meddwl y byddai yn bechod ynom i beidio canu. Yr oedd- wn i yn meddwl ddoe, wrth groesi y cacau yno, y rhaid fod Crëawdwr y byd yn hoff iawn o ganu, gan iddo wneyd cymaint o offer canu, a darparu cynifer o gantorion. Eisteddais ar y gamfa rhwng y ddau gae, i wrando y Giocw yn canu. Yr oeddwn yn methu deall beth oedd yn cynhyrfu houo i ganu, a hithau yn estron mewn gwlad ddyeithr, heb ganddi etifeddiaeth na chyfeill- ion, na chell nac ysgubor. Erbyn i mi ddechreu meddwl ac agor fy nghlustiau, yr oedd ugeiniau a channoedd o adar yn canu ar hyd y perthi a'r coedydd o fy nghwmpas, a finnau heb sylwi arnynt hyd y foment hono. Yr oedd haid o adar y tô ar y llwyn )-n fy ymyl yn canu eu tôn ddau-nodyn â'u holl cgni. Yr oedd Llwyd-