Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. Ehif. IV.] EBRILL, 1862. [Ctf. I. MARWOLAETH DDEDWYDD Y CRISTION. wàf AE y goleuni a rydd y Bibl ar farwolaeth y Cristion yn fen- (Mg digedig. Dywed Críst ei hun, " Myfi a ddeuaf drachefn, ac ^ a'ch cymeraf ehwi ataf fy hun, îeí lle yr wyf fi y byddoch chwithau hefyd." Pwy ddywed heth a gyiinwys ymadrodd fel 1 yna ? Dywedir am y cardotyn duwiol Lazarus hefyd, pan fu farw, [ "ei ddwyn gan yv angelion i fynwes Abraham." Mae llawer o ; frawddegau eraill yn y Bibl yn awgrymu fod gofal a dysgwyliad | mawr yr ochr draw pan fyddo y Cristion ar ei fynediad drosodd. Ac nid dychymyg harddonol yw ei fod yntau yn ngoleuni Uusern , ei ffydd, "yn gwel'd y làn, Ac engyl fyrdd o gylch y fan,:" nage; ond y mae yr holl nefoedd fel yn ymostwng i gwrdd â'r ddaear i dderhyn y Cristion ar ei ymadawiäd j ac y mae yntau jn. fynych yn nghanol cwmni a chaniadau y nefoedd cyn gadael y ddaear. Yn mynyddoedd Tyrol y mae yn arferiad g^an y benywod a'r plant i ddyfod allan o'u tai, tuagamser myned 1 prphwys, a chanu eu caniadau cenedlaethoî, hyd nes clywani èu gwŷr, eu tadau, a'u brodyr, yn eu hateb oddiar y bryniau, ar eu dyçhweHad adref. Mae yr arferiad hwn yn ffynu hefyd ar Ìanau Mèv Adria. Yno mae gwragedd y pysgodwyr, tuag adeg machludiad haul, yn