Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. Ehif. III.] MAWETH, 1862. [Ctf. I. Y GOLOFN A'R DARLUN. fk WYDDOCH chwi, ddarllenwyr, niai y rhirrwedd mwyaf ç^ rnewn dyniön a phlant yw gwneyd rhywbeth i gynnorth- o" wyo araíl? Gallech fod yn rhai o gyrff glân a Ùuniaidd; yn rhai cyfoethog, ac yn rhai o alluoedd meddyhol cryfìon, ac yn oyflawni llawer o hethau gorchestol. Ond hyddai hod yn garedig a chymwynasgar, a pharod i gynnorthwyo arall, yn llawer mwy o glod i chwi. Mae rhai dynion yn hunanol iawn; y maent yn i foddlawn i hawh wneyd a fynont iddynt hwy, ond ofer dysgwyl j iddynt hwy wneyd dim i arall. Y maent yn awchus am dderbyn, J ond yn gas ganddynt roddi. Y maent fel y pwll dwfr yn y pant; {* mae lliaws o ffrydiau hychain yn rhedeg iddo, ond nid oes yr un yn rhedeg o hono. Mae yn derhyn y cwbl, ond yn rhoi dim. Ond mae y dyn cymwynasgar fel y ffynnon; nid oes yr un ffrwd yn rhedeg iddi, ond mae poh un yn cael llonaid ei lestr ganddi. Ac y mae y ffynnon yn llawer mwy ei chlod na'r pwll, er ei hod yn ílai, ohlegid mai rhoddi ac nid derhyn y mae. Mae yr Arglwydd yn rhoi mwy o hwys ar y peth y mae ef yn wneyd i helpu ei grëaduriaid tlodion, nag ar un ran arall o'i waith. Efe wnaeth y nefoedd a'r ddaear, &u holl luoedd hwynt. Ond y mae yn ymffrostio mwy yn ei waith yn helpu crëadur tlawd ar ddarfod am dano, nag yn ei waith yn creu yr haul a'r lleuad a'r ser. Cewch hrawf o hyn yn y ddeugeinfed bennod o