Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. Ehif. II.] CHWEFROR, 1862. [Cyf. I. PEDWAR, BACHGEN BABILON. "Ac ni chafwyd o honynt oll un fel Daniel, Hananiah, Misael, ac Azarîah."—Daniel i. 19. fAE darllenwyr ieuainc Tbysoefa y Plant yn gyfarwydd â lianes "y bechgyn hyn ill pedwar" Mae rhan helaeth o Lyfr Daniel yn cael ei ddefhyddio i roddi eu hanes. Dyg- wyd hwy o Jerusalem i Babilon, yn rhywfath o garcharorion rhy- feì, gan Nebuchodonosor, pan oeddent o ddeuddeg i bymtheg mlwydd oed. Y fFordd y daethant i gymaint bri yn Babilon oedd, trwy waith y brenin ynperigwneyd ymchwiliad am lanciau golygus o ran ymddangosiad, a gobeithiol o ran cynneddfau a gwybod- aeth, er mwyn eu dwyn i fyny yn Uys y brenin, at bwrpas neill- duol yn perthyn i'r deyrnas. Ymhlith y llîaws a ddewiswyd rhoddir enwau y pedwar hyn, trwy iddynt godi i fwy o hynod- rwydd na neb o'u cyfeillion. Pan ddaeth tair blynedd y ddysg- ybíaeth a'r prawf i ben, a phan ddygwyd y Hanciau ger bron y brenin i edrych drostynt a'u harhofi, cafwyd hwynt wyn ddeg gwell na'r hdll ddewiniaid, a'r astronomyddion, oedd o fewn hoìl ìreniniaeth Babilon." Edrycher yehydig ar gymeriad, profedigaethau, a llwyddiarẃ y bechgỳn dyeithr hyn, yn ninas fawr Babilon, i weled a oes yn- ddynt rai gwersi pwrpasol i'n darilenwyr ieuainc.