Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT 281 Y PARCH. EVAN MORÜAN, CAERDYDD. |U farw y Parch. Evan Morgan, Awst 10, 1853, pan yn 44 oecì. Bu yn pregethu am oddeutu 20 'mlynedd gyda'r Metìiodistiaid ac yr oedd yn ddyn o aìlu mawr, ac o chwaeth goethedig; yn bregeth- wr da, a'i ymadroddion bob amser yn bur a destlus, ac o drefnusrwydd arbenig. Safai yn uchel yn mysg gweinidogion poblogaidd ei ddydd yn Morganwg. Bu am y ddwy ílynedd olaf mewn afiechyd trwm, heb allu pregethu. Am fwy na blwyddyn. collodd ei lais yn hollol. Yn ei wendid, ymgvmerodd ag ysgrifenu Cofiant i Morgan Howell ; ac er na'bu bvw flwyddyn a haner ar ei ol. (Bu M. Howell farw Mawrth Ì852) 'cafodd nerth i orphen y Cofiant gwerth- fawr yn daclus. Taciiwedi), 1901.