Skip to main content

THYSOIIFA Y PLANT. 197 Y PARCH. JAMES HUGHES, LLUNDAIN. ' AE " James Hughes " wedi bod yn enw ruor deuluaidd yn Nghymru a nemawr i un ellir nodi. Yr oedd yn bregethwr da, ac yn fardd o fri; ond nid fel pregethwr na bardd y daeth ei enw mor boblogaidd, ond fel Esboniwr ar y Beibl. Daeth ei Esboniad allan ar y Testament Newydd yn ddwy gyfrol 12 plyg er ys mwy na 60 mlynedd yn ol, a bu o wasanaeth mawr i'r genedl, ac o glod mawr i'w awdwr. Ganwyd ef yn 1779, yn y Neuadd ddu, wrth droed mynydd Trichrug, yn mhlwyf Ciliau Aerou, yn nghanolbarth Sir Aber- teifi. Oddiwrth y mynydd hwn y cymerodd ei enw barddol, Awm', 1901.