Skip to main content

spp.vjS.©i?fa v Planfe. Cyfrol XL. IONAWR, 1901. Rhif 469. Y PARCH. HUGH JONES, D.D., LIYERPOOL. ANWYD Dr. Hugh Jones, Ion. 13, 1830, yn Llan- erehymedd, Sir Fôn. Ei rieni oedd y diweddar Barcíi. Hugh Jones, ac Elisabeth Jones. Bu ei hybarch dad farw, yn Rhagfyr, 1881, yn 92 oed, wedi bod yn aelod Eglwysig am 78 o flynyddoedd, ac wedi bod yn pregethu gyda'r Methodistiaid am dros 60 mlynedd. Yiì ei ddyddiau goreu yr oedd yu bregethwr syl- weddol a phoblogaid'd. Bu y Par'ch. John Jones, Talysarn, fel y cawn yn ei Gofiant gan' Dr. O. Thomas, ar daith yn Sir Fôn yn Ionawr, 1830. Y noswaith oedd yn pregethu yn Llan- IONAWR, 1001.