Skip to main content

Trg.so.rfa tj 3f hnt riHiF. LXXXIII.] TACHWEDD, 1868. [Ctf. VII. Y BRENÍN NAW MLWYDD. EDWARD VI. ^ELWID Edward VI, oblegid ei gymeriad rhagorol, yn "Jo.siah Prydeinig." Mab ydoedd i Henry VIII, o'i drydedd wraig, Jane Seymour. Ganwyd et' Hyd. 12ted, 1537. Pan yn naw rulwydd oed bu larw ei dad, a gwnaed Edward bach yn freoin. Yr oedd yn blentyn o alluoedd anarferol; wedi gwneyd cynnydd mawr mewn dysg, ac wedi dytod i brofì cariad diammheuol at greí'ydd a'r Ysgrythyrau cyn colli ei dad. Pan weludd y brenin ieuanc dri chleddyf bienhinol yn cael eu parotôi i'w cludo o'i flaen yn ngorymdaith ei goroniad, gnrchymynodd ddwyn y Bibl o'u blaen, yr hwn a alwai yn "Gleddyf yr Ysbryd." Rhoddodd Edward ei holl fryd o blaid y diwygiad Protestan- aidd, a gwnaeth yr oll a allai dros grefydd yr efengyl. Meddai ar galon dyner, uniondeb amcan, gallu i ddysgu a barnu, ac yr oedd yn amlwg "yn ofni Duw, ac yn cilio oddiwrth ddrygioni." Yt oedd eerch ei bobl wedi ymglymu wrtho, gobeithion fyrdd yn crogi arno, a saddodd yr holl wlad mewn galar pan ddaeth y ûewydd am ei farwolaeth. Bu farw yn ei balaa yn Greenwich,