Skip to main content

Ttÿsmh # If imt Rhif. LXXVIII.] MEHEFIN, 1868. [Cyf. VII. JOSEPH PARR7, PENCERDD, AMERICA, ^jajAE enw Joseph Parry yn hysbys bellach trwy bob congl o Gymru, yn gystal ag ymysg holl Gymry Unol Daleithiau America. Ac er fod genym ar hyn o bryd nifer go fawr o gerddorion athrylithgar yn perthyn i'r genedl, gallwn yn hyderus osod y cerddor medrus hwn yn y dosbarth blaenaf. A chan y dysgwylir ef drosodd i'r wlad hon yn ystod yr haf presen- no), i fyned i berffeithio ei addysg i'r Boyal Academy yn Llun- dain, byddai ysgrif íèr o'i hanes yn dra derbyniol, yn ddiau, gan adarllenwyr ieuainc Thîsorfa. y Plant. Mab ydyw Joseph Parry i Daniel ac Elizabeth Parry, o Merthyr Tydfil. Ýt oedd ei dad yn fab i Juhn Parry, ffermwr parchus o Sir Benfro; pnd symudodd Daniel yu ieuanc o Sîr ei enedigaeth i weithíëydd Morganwg, a bu yn refiner yn y Gyfartha (Merthyr) am adeng mlynedd ar hugain, cyn iddo ymfudo i America. Yr oedd Eliüabeth Parry (mam y cerddor) yn enedigol o le a elwir Y Graig, yn ymyl Cydwely, Sir Gaerfÿrddin, o deulu y Richards o'r Gnüg. Wedi tyfu i fyny, symudodd i Merthyr, ac ymsefydlodd