Skip to main content

Tíijsûŵ tf íf ìmU Rhif. LXXVII.] MAI, 1868. [Ctf. VII. MARY A MYRTLE. ,OES neb mwy hoff o Myrtle bach Na Mary lòn; 'Does un man gwell gan MyrtU bach Na mynwes hon; 'Does tlysach Mary a Myrtle bach Ar ddaear gron; Byd gwỳn i Mary a Myrtle bach— Dwy anwyl fron!