Skip to main content

Tnjsoŵ ij Iflaut Ehif. LXXIII.] IONAWR, 1868. [Cyf. VII. TFWYSOG CYMRU. ŵ é? ẃ ŵ ẃ ẃ ŵ ŵ ŵ YMA ddarlun cywir o fab hynaf ein brenines Vi^toria, ac etifedd gorsedd Lloegr. Ei .^^^ enw|fyw Albert Edward, wedi cael y cynt- af oddiwrth eiíîad, y' tyçrysog Albert, a'r ail oddiwrth dad ei fam, Edward, Duc Kent^ Ganwyd Tywysog Cymru Tach. 9fed, 1841, felly y„mae yn awr yn 26ain oed, ,Mae ganddo im chwaer yn nynach nag ef, a phedair chwaer a thri brawd Si ieuengach. Priododd â'r Dywysoges Alexandra,'merch brenin enmark, Mawrth lOfed, 1863. Ganwyd Alexandra Rhag. laf. 1844, felly y mae hi dair blwydd yn ieuengach na'i gŵr. I fab