Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rbif. 50. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cyf. L—Sadwrn, Medi 24, 1881. Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd .......................... 688 Arwriaeth Masnach, gan Tegariwy ............................. 690 Y Cyfarfod Adloniadol, cyfaddâsiad. gan E. R. Lewisi, Aberafan.......................'........................................ 691 Manyldeb a Gweithgarwch yu cael eu gwobrwyo, gan Awyrydd Ystwyth ............................................. 692 P.eddrodau y Beirdd Cymreig, gan Trebor Mon............ 692 Y pwysigrwydd o iawn ymddygiad yn moreu oes, gan John Williauis, Glynnêdd ..................................... 693 Yn ADRAN GERDnOROL, gan Alaw Ddu— Ein Bwrdd Cerddorol ......................................... 694 Y Wasg Gerddorol .............................................. 694 Cynideithas Gorawl Abertawe ............................. 694 Csstadleuaeth Rhif. 42, 43, a 44................................ 695 Difyrwch yr Aelwyd ................................................. 695 Y Teulu aryrAelẁyd................................................ 696 C'UNGL, YR ADROnnWR— Dirwest, gan Gwilyin Glan Afan .......................... 696 GWOBRAU! GWOBRAUÜ GWOBRAU !!! YN nglyn ù. chyehwyniad y gyíres newydd o Gyfaill yr Aelwyd, cynygir GWOBRAU I BAWB! Gwobrau ani Bôs neu Benffwdan, a Gwobrau am eu liateb ! Digon o ddifyrwcb. Gwobrau am Farddoniaeth a Rhyddiaeth, am Lawysgrifen, a Lliwio ! Digon o Ymarferiad ! Gwersi poblogaidd ar y Mesurau Caetbion, a GWOBRAU ÀM EU DYSGü ! ! Gwobrau i Ddarlleîíwyr am enill Dosbarthwyr newydd, a Gwobrau i Ddosbarthwyr am enill derbynwyr newydd. IE, GWOBRAU I BAWB! ! ! Bydd Cyfaill yr Aelwyd, Rhan 1 o'r Gyfres Newydd, Pris Tair Ceiniog, y peth goreu am y pris gynygiwyd erioed i'r Cymry. Cynwysa yn mhlitli pethau ereill DDWY NOFEL NEWYDD! Erthyglau dyddorol gan Brif Ysgrifenwyr Cymra. DARLUNIAU YSPLENYDD ! ! Cyfres newydd o wobrau o bob math. ATHROFA'R GYNGHANEDD ! ! ! Sef Gwersi yn y Mesurau Caethion, gan y Cadeir fardd, CARNELIAN. TON NEWYDD ! ! Difyrwch, Dyddordeb, Adloniant, ac Addysg A GWOBRAÜ AM Y CWBL ! Ceir manyhon llawnach yn y rhifyn nesaf, on cofiwch fynu cael "CYFAILL YR AELWYD," Rhan 1 (Cyfres Newydd). Hydref, 1881. Pris Tair Ceiniog. ATHROFA'R GYNGHANEDD, SEF GWERSI YN Y MESURAU CAETHION Dan Olygiaeth Carnelian. MAE yn hyfiydwch gan Olygydd Cyfaill yk Aelwyd introducio yr hen Gynghaneddwr cadarn, Carnelian, i'r Teulu ar yr Aelwj'd. Wele ei ANERCHIAD O'R GADAIR fel Prif Athraw " ATHROFA'R GYNGHANEDD ":— Awengar Frodyr,—At y lluaws manteision sydd eisoes genym at ddeall y cynghaneddion, weíe " Atiirofa" arall ya cael ei hagor. Deuwch iddi, ac ymdrechir darparu digon o le, a digon o waith ; ac hyderwn y ceir llon'd yr Athrofa o Fyfyrwyr diwyd a llwyddianus. Bydd yn Athrofa gyfleus—ar yr Aelwyd. Bydd yn Athrofa rad—am dtîìm i holl Deidu yr Aelẁyd. Bydd yn Athrofa/ano/—bydd arholiadau bob mis. Dyma fantais ynte i bob Cymro gael addysg athrofaol! Beth bynag fydd diftygion yr Athrofa, mae yn addaw dau betlì na chàed yn un o'r Ysgohon Cyng- ìianeddol hyd yma, sef cyfres o arholiadau manwl, gwaith/>oé'niyfyriwi- yn càel ei brofi gan yr athraw, a " Gwobrau " am ddỳsg-u y gwersi. Talu am addysg yw'r dull cyffredin, ond yma, telir myfyrwyr am 'ddysgu. Ati ynte. Gwnawn ni ein goreu er cael yr efrydwyr mewn ft'ordd i " basio yn llwyddianu6.'; Cotìwch am NEWYDD-DEB, EGLrRPER, a Byrdra. Yr eiddoch, &c, Carkeliak. Am bob mauylien gwel "CYFAILL YR AELWYD," Rhan 1 (Cyfres Newydd), Hydref, 1881. Pris Tair Ceiniog. Ceh manylion pellach ar yr hysbyẃeni.