Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHif. 49. »PP Wjgẅtwwl at Wímvmtk (Oriau ^mUtml y <&mU. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cyf I.—Sadwrn, Medi 17, 1881. Gwladys Ruffydd gan y Golygydd................. 674 Dychymyg Cerddorol ílynod, gan Arthur Griffiths Aberdar ................................................ 677 Colofn yr Ymchwilgar, gan Alltud Gwent......... 682 Ogof Llygad Llwchwr a'i Hamgylchoedd, gan Meilwch ............................ ................... 683 Arholiad Ysgrytliyrol, &c .......................... 6S4 Y'r Adran Öerddorol, gan Alaw Ddu— Eisteddfod Merthyr, ÌSSI ....................... 684 Y Worcester Festival .............................. 685 Cyniru hefyd vn dyfod yn mlaen ............... 685 Congl yr Adroddwr, gan Àelfryn, Treboeth...... 686 Cyfnnach y Beirdd, gan Cof nodydd ............... 686 Y Teulu ar yr Aelwyd................................. 686 GWOBRAU! GWOBRAUÜ GWOBRAU !!! YN nglyn â chychwyniad y gyíres newydd o Gyfaill yr Aelwyd, cvnygir GWOBRATJ I BAWB! Gwobrau am Bòs neu Benffwdan, a Gwobrau am eu hateb ! Digon o ddifyrwcli. Gwobrau am Farddoniaeth a Rhyddiaeth, am Lawysgrifen, a Llìwio ! Digon o Ymarferiad ! Gwersi poblogaidd ar y Mesurau Caethion, a GWOBRAIJ AM EU DYSGU ! ! Gwobrau i Ddarllenwyr am enill Dosbarthwyr newydd, a Gwobrau i Ddosbarthwyr am enill derbynwyr newydd. IE, GWOBRAU I BAWB ! ! ! Bydd Cyfaill yr Aelwyd, Rhan 1 o'r Gyfres Neẁydd, Pris Tair Cciniog, y peth goreu am y pris gynygiwyd erioed i'r Cymry. Cynwysa yn mhlith pethau ereill DDWY NOFEL NEWYDD ! Erthyglau dyddorol gan Brif Ysgrifenwyr Cymru. DARLUNIAU YSPLENYDD !! Cyfres newydd o wobrau o bob math. ATHROFA'R GYNGHANEDD ! !! Sef Gwersi yn y Mesurau Caethion, gan y Cadeir- fardd,.CARNELIAN. TON NEWYDD ! ! Difyrwch, Dyddordeb, Adloniant, ac Addysg. A GWOBRAU AM Y OWBL! Ceir manyüon llawnacli yn y rhifyn nesaf, ond cofìwch fynù cael "CYFAILL YR AELWYD," Rhan 1 (Cyfres Newydd). Hydref, 1881. Pris Tair Ceiniog. ATHROFA'R GYNGHANEDD, SEF GWERSI YN Y MESURAÜ CAETHION Dan Olygiaeth Carnblian. AE yn hyfrydwch gan Olygydd Cyfaill yr Aelwyd introducio yr hen G}mghaneddwr cadam, Carnelian, i'r Teulu ar yr Aelwyd. Wele ei ANERCHIAD O'R GADAIR fel Prif Athraw " ATHROFA'R GYNGHANEDD ":— Awengar Frodyr,—At y Uuaws manteision sydd eisoes genym at ddeall y cynghaneddion, wele " Athrofa " arall yn cael ei hagor. Deuwch iddi, ac ymdrechir darparu digon o le, a digon o waith ; ac hyderwn y ceir llon'd yr Athrofa o Fyfyrwyr diwyd a llwyddianus. Bydd yn Athrofa gyfleus—nr yr Aelwyd. Bydd yn Athrofa rad— am ddim i holl Deiüu yr Aelwyd. By'dd yn Athroîa fanol—bydd arholiadau bob mis# Dyma fantais ynte i bob Cymro gael addysg athrofaol! Beth bynag fydd difiygion yr Athrofa, mae yn addaw </«" beth na chaed yn un o'r Ysgolion Cyng- haneddol hyd yma, sef cyfres o arholiadau manwl, gwaith pob myfyriwr yn cael ei brofi gan yr athraw, a " Gwobrau " am ddysgu y gwersi. Talu am addysg yw'r dull cytì'redin, ond yma, telir myfyrwyr 'am 'ddysgu. Ati ynte. Gwnawn ni em goreu er cael yr efrydwyr mewn ffordd i " basio yn llwyddianus.''' Cofiwch am Newydd-deb, Egldrder, a Byrdra. Yr eiddoch, &c, CARNELIAy. Am bob manylion gwel «'CYFAILL YR AELWYD," Rhan l(Cyfres Newydd), Hydref, 1881.. Pris Tair Csiinoa. Ceir manyüon pellach ar yr hysbysleni.