Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RUil. 48. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cyf I.—Sadwrn, Medi 10, 1881. Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd..............................660 Yr laith Gymreig, gan Dewi Wyn o Essyllt.................. 661 Ynmysgy Plant. gan Alltud Gwent........................... 662 Llbn y Werin.—Llyn Safaddon, gan Gwentfab......... 663 Congl yr Adroddwr.—Undeb Crefyddol, gan Rhys ab Rhys, Taibach................................................... 665 Dialedd Anrhydeddus, cyf. gan John Adams............ 665 Castell Carreg Cenen, gan Meilwcb............................. 666 Yr Haner-coron Colledig, cyf. gan Evan Jones........... 667 Morfydd Pugh o'r Rhos, a Dafydd o'r Ddolen—'Stori Garu, gan D. Weeks (HonddmJ................................. 66S Cyfrinachy Beirdd...................................................... 671 Adolygiad y Wasg...................................................... 671 Cystadleuaeth Rhìf. 39............................................... 672 Y Teulu ar yr Aelwyd................................................ 672 GWOBRAU! GWOBRAUÜ GWOBRAU!!! YN nglyn à chychwyniad y gyíres newydd o Gyfaill yr Aelwyd, cynygir1 GWOBRAU I BAWB! Gwobrau am Bôs neu Benffwdan, a Gwobrau ain eu hateb ! Digon o ddifyrwch. Gwobrau am Farddoniaeth a Rhyddiaeth, am Lawysgrifen, a Lliwio ! Digon o Ymarferiad ! Gwersi poblogaidd ar y Mesurau Caethion, a GWOBRAU AM EU DYSGU ! ! Gwobrau i Ddarllenwyr am enill Dosbarthwyr newydd, a Gwobrau i Ddosbarthwyr am enill derbynwyr newydd. IE, GWOBRAU I BAWB! ! ! Bydd Cyfaill yr Aelwyd, Rhan 1 o'r Gyfres Newydd, Pris Tair Ceiniog, y peth goreu am y pris gynygiwyd erioed i'r Cymry. Cynwysa yn mhlith pethau ereill *DDWY NOFEL NEWYDD! Erthyglau dyddorol gan Brif Ysgrifenwyr Cymra. DARLUNIAU YSPLENYDD ! ! Cyfres newydd o wobrau o bob niath. ATHROFA'R GYNGHANEDD ! !! Sef Gwersi yn y Mesurau Caethion, gan y Cadeir- fardd, CARÜELIAN. ^ TON NEWYDD ! ! Difyrwch, Dyddordeb, Adloniant, ac Addysg. A GWOBRAU AM Y CWBL! Ceir manyhon llawnach yn y rhifyn nesaf, ond cofiwch fynu cael "CYFAILL YR AELWYD," Rhan 1 (Cyfres Newydd), Hydref, 1881. Pris Tair Ceiniog. ATHROFA'R GYNGHANEDD, SEF GWERSI YN Y MESURAU CAETHION. Dan Olygiaeth Carnblian. MAE yn hyfrydwch gan Olygydd Cyfaill yr Aelwyd introducio yr hen . Gynghaneddwr cadarn, Camehan, i'r Teulu ar yr Aelwyd. Wele ei ANERCHIAD O'R GADAIR fel Prif Athraw " ATHROFA'R GYNGHANEDD ":— Awengar Frodyr,—At y lluaws manteision sydd eisoes genym at ddeall y cynghaneddion, wele " Athrofa " arall yn cael ei liagor. Deuwch iddi, ac ymdreclür daiparu digon o le, a digon o waith ; ac hyderwn y ceir llon'd yr Athrofa o Fyfyrwyr diwyd a llwyddianus. Bydd yn Athrofa gyfleus—ds yr Aelwyd. Bydd yn Athrofa rad— am ddim i holl Deulu yr Aelwyd. Bydd yn Athrofa/on^/—bydd arholiadau bob mis Dyma fantais ynte i bob Cymro gael addysg athrofaol! Beth bynag fydd difiygion yr Athrofa, mae yn addaw dau beth na chaed yn un o'r Ysgohon Cyng- lianeddol hyd yma, sef cyfres o arholiadau manwl, gwaith pob myfyriwr yn càel ei brofi gan yr athrawr a " Gwobrau" am ddysgu y gwersl Talu am addysg yw'r dull cyffredin, ond yma, telir myfyrwyr am ddysgu. Ati ynte. Gwnawn ni ein goreu'er cael yr efiydwyr mewn ffordd i "basio yn llwyddianus.'' Cofiwch am Newydd-deb, Eglurder. a Byrdra. Yr eiddoch, &c, Carnelian. Am bob manylion gwel "CYFAILL YR AELWYD," Rhan 1 (Cyfres Newydd), Hydref, 1881. Pris Tair Ceinioo. Ceir manyüon pellach ar yr hysbyaleni amgauedig