Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHif. 4T. l&m* Wjjfhtwírt at WmmttU (Ùtim ^miAmúí *j Wtnln. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EYANS. CYNWYSIAD Cyf. I.—Sadwrn, Medi 3,1881. Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 646 Yr Iaith Gymreig, gan Dewi Wya o E«syllt.................. 647 Colofn yr Ymchwilgar, gan Alltud Gwent..................... 548 Y CYFARFOD ADLo.MADOL'.— Holwyddoreg ar yr Ysgol Sul, gan Gwentfab............ 649 Arholiad Ysgrythyrol Undeb Ysgolion Sabbothol Cymreig Liverpool a'r cyfhniau.............................. 651 Ymfudiaeth, gan Cadrawd.......................................... 652 Ymddangosiad Ysbryd, gau W. M. Jones..................... 654 Chwedlau Gwreiddiol, gan E. R. Lewis, Aberafan......... 655 Y Bachgen Natur Dda, gan Hugh Griffiths.................. 655 Yr Adran Gerddorol, gan Alaw Ddu.— Marwolaeth Mr. Silas fivans, Abertawe..................... 656 Cyfrinach y Beirdd, gan Ieuan Glan Mellte.................. 657 Oriau gyda'r hen Feirdd .....................,...................... 657 Cystadíeuaeth Rhif. 39............................................... 658 Y Teulu ar yr Aelwyd................................................ 658 GWOBRAU! GWOBRAUÜ GWOBRAU!!! YN nglyn â chychwyniad y gyfres newydd o Gyfaill yr Aelwyd, cynygir GWOBRAU I BAWB ! Gwobrau ara Bôs neu Benffwdan, a Gwobrau am eu hateb ! Digon o ddifyrwch. Gwobrau am Farddoniaeth a Rhyddiaeth, am Lawysgrifen, a Lliwio ! Digon o Ymarferiad ! Gwení poblogaidd ar y Mesurau Caethion, a GWOBRAU AM EU DYSGU ! ! Gwobrau i Ddarllenwyr am enill Dosbarthwyr newydd, a Gwobrau i Ddosbarthwyr am enill derbynwyr newydd. IE, GWOBRAU I BAWB! ! ! Bydd Cyfaill yr Arlwyd, Rhan 1 o'r Gyfres Newydd, Pris Tair Ceiniog, y peth goreu am y pris gynygiwyd erioed i'r Cymry. Cynwysa yn mhlith pethau ereill ' DWY NOFEL NEWYDD ! Erthyglau dyddorol gan Brif Ysgrifenwyr Cymru. DARLUNIAU YSPLENYDD ! ! Cyfres newydd o wobrau o bob math. ATHROFA'R GYNGHAÍTEDD ! ! ! Sef Gwersi yn y Mesurau Caethion, gan y Cadeir- fardd, CARNELIAN. TON NEWYDD ! ! Difyrwch, Dyddordeb, Adloniant, ac Addysg. A GWOBRAU AM Y CWBL ! Ceir manylion llawnach yn y rhifyn nesaf, ond cofiwch fynu cael "CYFAILL YR AELWYD," Rhan 1 (Cyfres Newydd), Hydref, 1881. Pris Tair Ceiniog. ATHROFA'R GYNGHANEDD, SEF GWERSI YN Y MESFRATJ CAETHION. Dan Olygiaeth Carnhlian. MAE yn hyfrydwch gan Olygydd Cypaill yr Aelwyd introducio yr hen Gynghaneddwr cadarn, Carnehan, i'r Teulu ar yr Aelwyd. Wele ei ANERCHIAD O'R GADAIR fel Prif Athraw "ATHROFA'R GYNGHANEDD ":- Awengar Frodyr,—At y lluaws manteision sydd eisoes genym at ddeall y cynghaneddion, wele " Athrofa " arall yn cael ei hagor. Deuwch iddi, ac ymdrechir darparu digon o le, a digon o waith; ac hyderwn y ceir llon'd yr Athrofa o Fyfyrwyr diwyd a llwyddianus. Byád yn Athrofa gyfleus—ar yr Aelwyd. Bydd yn Athrofa rad— am ddim i holl Deulu yr Aelwyd. Bydd yn Athrofa/ano/—bydd arholiadau bob mis Dyma fantais ynte i bob Cymro gael addysg athrofaol! Beth bynag fydd diffygion yr Athrofa, mae yn addaw dau beth na cha«d yn un o'r Ysgolion Cyng- haneddol hyd yma, sef cyfres o arholiadau manwl, gwaith pob myfyriwr yn cael ei brofi gan yr athraw, a " Gwobrau' am ddysgu y gwersl Talu am addysg yw'r dWl cyffredin, ond yma, telir myfyrwyr am i ddÿsgu. Ati ynte. Gwnaẁn ni ein goreu 'er cael yr efrydwyr mewn ffôrdd i "basio yn llwyddianus.'- Cofiwcli am NlWTDD-DBB, Ec.LüRDER, A ByRDRA. Yr eiddoch, &c, Carneliajî. Am bob manylion gwel "CYFAILL YR AELWYD," Rhan 1 (Cyfres Newydd), Hydref, 1881. Päis Taiä Ceiniog. Ceir manyliön pellach ar yr hysbysleni.