Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

iajrp Wÿtìmml at Wmmttìt ®úm ^mUtml y 'ëtnìn Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cyf. I.—Sadwrn. Awst 27,1881. Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 682 Arholiad Ysgrythyrol Undeb Yagolion Sabbothol Cymreig Liverpool a'r cyffiniau.............................. «35 Y Cymenad Cyfiawn, gan A. Griffiths, Aberdar............ 635 Elinor Harris.—Yston Garu, gan Alltud Gwent............63S CONGL YR ADRODDWR.— Y Gwrol, gan John Griffith, Gwalchmai, Mon......... 640 Càn Ddirwestol, gan Ioan Glan Lluw........................640 Ynmysgy Plant, gan Alltud Gwent........................... 640 Yr Adran Gerddorgl, gan Alaw Dduw.— Ein Bwrdd Cerddorol................................................ 642 ConglHoliac Ateb................................................. 643 Cystadleuaeth Rhif. 39................................................ 643 Difyrwch yr Aelwyd................................................... 644 Gwobrau Cyfaill tr Aelwìd...............................644 Y Nodiadur.............................................................. 644 At ein Darllenwyr...................................................... 644 Y Teulu ar yr Aelwyd................................................ 644 GWOBRAU! GWOBRAUÜ GWOBRAU!!! YN nglyn â chychwyniad y gyíres newydd o Gyfaill yr Aelwyd, cynygir GWOBRAU I BAWB! Gwobrau am Bôs neu Benffwdan, a öwobrau am eu hateb ! Digon o ddifyrwch. Ŵwobrau am Farddòniaeth a Rhyddiaeth, am Lawysgrifen, a Lliwio ! Digon o Ymarferiad! Gwersi poblogaidd ar y Mesurau Caethion, a GWOBRAU AM EU DYSGU ! ! Gwobrau i Ddarlleìíwyr am enill Dosbarthwyr newydd, a Gwobrau i Ddosbarthwyr am enill derbynwyr newydd. IE, GWOBRAU I BAWB! ! ! Bydd Cyfatll yr Ablwyd, Rhan 1 o'r Gyfres Newydd, Pris Tair Ceiniog, y peth goren am y pris gynygiwyd erioed i'r Cymry. Cynwysa yn mhlith pethau ereill DWY NOFEL NEWYDD ! Ertìiyglau dyddorol gan Brif Ysgrifenwyr Cymru. DARLUNIAU YSPLENYDD ! ! Cyfres newydd o wobrau o bob math. ATHROFA'R GYNGHANEDD ! !! S«f Gwersi yn y Mesurau Caethion, gan y Cadeir- fasdd, CARNELIAN. TON NEWYDD ! ! Difyrwch, Dyddbrdeb, Adloniamt, ae Addysg. A GWOBEAU AM Y CWBL í Ceir manyUon llawnach yn y rhifyn nesaf, ond cofiwch fynu cael "CYFAILL YR AELWYD," Rhan 1 (Cyfres Newj^dd), Hydref, 1881. Pris Tair Ceiniog. ATHROFA'R GYNGHANEDD, SEF GWERSI YN Y MESLTRAÜ CAETHION. Dak Olygiaeth Carîíeliait. MAE yn hyfrydwch gan Olygydd Cyfaill yr Ahlwyd introducio yr hen Gynghaneddwr Cadarn, Carnelian, i'r Teulu ar yr Aelwyd. Wele ei ANERCHIAD O'R GADAIR fel Prif Athraw "ATHROFA'R GYNGHANEDD":— Aweîígar Frodyr,—At y lluaws manteision sydd eisoes genym at ddeall y cynghaneddion, wele " Athrofa " arall yn cael ei hagor. Deuwch iddi, ac ymdrechir darparu digon o le, a digon o waith; ac hyderwn y ceir lfon'd yr Athrofa o Fyfyrwyr diwyd a llwyddianus. Bydd yn Athrofa gyfleus—ar yr Aelwyd. Bydd yn Athrofa rad—am ddim i holl Deulu yr Aelwyd. Bydd yn Athrofa/ano/—bydd arholiadau bob mis. Dyma fantais ynte i bob Cymro gael addysg athrofaol! Beth bynag fydd diftygion yr Athrofa, mae yn addaw dau beth na chaed yn un o'r YsgoUon Cyng- haneddol hyd yma, sef cyfres o arholiadau manwl, gwaith/>o6'myfyriwr yn càel ei brofi gan yr athraw, a " Gwobrau " am ddysgu y gwersi. Talu 'am addysg yw'r dull cyffredin, ond 'yma, telir myfyrwyr am ddysgu. Ati ynte. Gwnawn ni ein ^roreu er cael yr efrydwyr mewn ffordd i "basio yn llwyddianus/ Cofiwch am «, Nrwydb-deb, Eglurder^ a Byrdra. Yr eíddocn, &c, CARÎÎELIAîr. Am bob manylion gwel "CYFAILL YR AELWYD/' Rhan 1 (Cyfras Newydd), Hydref, 1881. Pris Tair Cbinioö. Ceir Bianylion pellach yn y rhifyn nesaf.