Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rnlf. 4«. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EYANS. CYNWYSIAD Cyf I.—Sadwrn. Gorphenaf 30,1881. Gwladys Rufîydd, gan y Golygydd.............................. 575 Arholiad Ysgrythyrol Undeb Ysgolion Sabbothol Cymreig Liverpool a'r cyffiniau................................ 576 Arwriaeth Masnach, gan Teganwy, Dowlais.................. 578 Yn mysg y Plant, gan Alltud Gwent........................... 579 Oriau gan yr Hen Feirdd, gan Cadrawd....................... 580 Yr Ysgol Sabbothol—Job............................................. 5S1 Pethau i'w gochel ar yr Aelwyd, gan Meilwch, Gelliaur 682 Cetyn ar yr Aelwyd, gan E. Evans, Nantyglo.............. 583 Yr Adran Grddorol, gan Alaw Ddu........................ 584 Arferion Niweidiol yn y Glofeydd, gan Dafydd y Glowr 581 Awgrymiadau ar bregethu ac i bregfcthwyr................. 585 CONGL YR ADRODDWR.— Penillion ar farwelaeth yr Annuwiol........................ 5S5 Cyfarchiad i "Gyfaill yr Aelwyd".......................... 586 Effeithiau Dychymvg.................................................. 586 Lloffion...................................................................... 586 Hynaüaethau Cymreig, gan P.O.AI............................... 587 Cystadleuaeth Rhif. 35................................................ 587 Difyrwch yr Aelwyd.................................................. 588 Gwobrau Cyfaill yr Aelwyd............................... 588 At ein Darllenwyr...................................................... 588 Y Teulu ar yr Aelwyd............................................... 588 GWOBR ARBENIG. CYSTADLEUAETH RHIF. 40. CYNYGIR GWOBR 0 HANER GINI am " Y Cynâun Goreu i helaethu Cylchrediad Cyfalll. yr Aelwyd." Dysgwylir awgryniiadau synil a practical dan y penawdau canlynol:— laf.—Beth all y Cyhoeddwyr wneyd ? 2il.—Beth all y Golygwyr wneyd í 3ydd.—Beth all y Dosbarthwyr wneyd ? 4ydd—Beth all y Darllenwyr wneyd ì 5ed (os bydd angen).—Awgrymiadau Amrywiol. Rhaid i'r Cynllun beidio llanw mwy na thair colofn o'r Cyfaill. Beirniaid :—Y Cyhoeddwyr, y Golygydd CyfF- redinol, y Golygydd Cerddorol, ac un o n Dosbarth- wyr (i'w nodi eto). Y Cyfansoddiadau, yn dwyn ffugenwau yn unig, a'r enw priodol dan sel, i fod mewn llaw erbyn Awst 12fed, yn gyfeiriedig fel hyn— "The Editor "Cyfaill yr Ablwyd, " Llangadoor, CaRMARTJIENSHIRE. " Cystadleuaeth Arbenig, Rhif, 40." Gan mai ein hanican yw dwyn ÿ CyfaÓiL Jiwn i bob Aelwyd yn Nghymru, bytów&pÿn d^déflchgar am awgrymiadau ar rai'neu y^J^"^ penáu uehpd, oddiwrth ein ewyllyswYj^jjiMéŷuy nod os nathueddir hwynt i gystÄdj^ GWLADYS RÜFFYDD: ystoei haîîesyddol am sefydliad cyntaf ceistionogaeth yn mheydain. Gan y Golygydd. penod xxxvii—ün o'e " gweitheedoedd Neethol." DRYOHODD Joseph o'i amgylch. O bob tu iddo safai y cymydogion dyddor- edig, yn gwylio pob symudiad o'i eiddo gyda syndod ; gyferbyn ag ef safai y Derwydd, yn sylwi arno gyda chymaint o ddyddordeb a'r lleill, ond dyddordeb cymysgedig âg amheuaeth, ac, fe allai, â gradd o eiddigedd hefyd. Yn ei ymyl safai Ednyfed, y taid, ac Idno y tad, a dys- gwyliad pryderus yn tywynu o'u llygaid. Ond o'r holl gwmni cynulledig yn y babell lom hono, yr un y gorphwysai golwg y dysgybl pendefig- aidd o Arimathea gyda mwyaf o fwynhad arni, oedd y fani, Nefed. Ymddangosai fel pe wedi anghofio am fynyd ei thrafferth a'i gofid blaenorol, ac yn mron yn ddisylw o'r plentyn oedd eto yn dechreu cyffro- yn anesmwyth dan arwyddion ail ymosodiad o'i ddolur poenus. Gan droi ei gwyneb oddiwrth y bychan ar ei chliniau, edrychai yn ymbilgar a gobeithiol ar wynebpryd hynaws a thawel y dyeithrddyn urddasel, fel pe yn darllen yno addewid am warediad buan o'i gofid. " Oh! syr," ebe hi, " gwelwch fel y mae fy un bychan yn dyoddef! Er niwyn trugaredd Rhi, gyrwch yr ysbryd aflan allan o'm plentyn, fy Ednyfed bychan," a phlygodd, gan gusanu ymaith y chwys oer oedd wedi ymgasglu ar dalcen yr un bychan. "Fy merch," oedd yr ateb, "cymer gysur. Mae un peth yn unig yn eisieu." " Ofi, syr," Uefai Idno, " dywedwch beth ydyw, ac os yw i'w gael o fewn terfynau Prydain, mi a'i mynaf, ie, pe gorfyddai i mi ysbeilio pabell y Pendragon ei hun i'w gael, neu pe byddai yn ngHanoI llengoedd y Rhufeinwyr, neu pe byddai dreigiau yn ei wylied, mynaf ei gael." * "KN4îfy mab,nid oes eisieu myned o'r lle hwn i*w gajgí j J]y; mérch, yr wyf yn dywedyd wrthyt j ŴditT2fí,tictnud.oes ond yr Un hwnw, a all iach- '. ,^ii^W-:-