Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rnif. 33 WF Wjtftawwí at WimtmtU (ùúm gwmMetial tj Ifulu. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EYANS. CYNWYSIAD Cyf I.—Sadwrx, Mai 28, 1881. Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 449 OulKL Yk Enwogion. — Arglwydd Beaconsfield......... 450 Dadl Ddirwestol—y ddadl fuddugol- gan Matthew Huzz« y, Cwmbwría ............................................... 451 Hywel Morys, gan A. RhysThomas.............................. 453 Bywj'd yn fwy gwerthfawr nag aur, gan T. Hughes 454 PÍant Helen, gan eu Hysglyfaeth Diweddaf............... 455 Gwerth un ddalen, gan E. Èvans, Llangefni.............. 457 Yr Adran Gerddorol, gan Alaw Ddu,— Ein Bwrdd Cerddorol .............................................. 457 Colofn Holiac Ateb.................................................. 467 Y Wasg Gerdrtorol ................................................ 45S CONGL YR ADRODDWR — Ymglymodd yr hesg am fy mhen, gan D. Weeks (Honddu)................................................................ 458 Ymfudiaeth .............................................................. 458 Lleny Weiin............................................................. 460 Cyirinach y Beirdd— AmanwYsnn a Cetewayo, gan Un o'r Ddau ............... 460 Dafvdd a William Khvs, gan Bryr Glan Afan............ 460 Deẃi Wyn o Eiflon— Lloffion, gan 6.BD................... 460 Tudno ac Ieuan Alaw, gan OwenGlyndwr.................. 461 Taliesin o Eifion a Rhianod Mon, gan Owen Glyndwr 461 Pigion mewn Celf a Gwyddor, gan Moryylu.................. 461 Cystadleuaeth Rhif 26............................................... 461 Difyrwch yr Aelwyd.................................................. 461 Gwôbrau Cyfaill yr Aelwyd............................. 46.' At ein Darllenwvr ................................. ................. 46! Y Teulu ar yr Àelwyd.............................................. 462 IS~ Danfoner archebion, P.O. orders, Pustal oriers, arian, &c wedi eu cyfeirio, D. Williams & Son, Pablishers, Llanelly. Y LLOGELL. Gan Cadifor. Ei firsinnef i arianog—adyn Yw'r Llogell enwog ; Rhywddofn gell ydyw i'r llog,— Lle i gynull<l y geiniog." ENGLYN Y CYBYDD. Gan Owaix Eurys, Mochdre. Ha ! rhyw fadyn gorfydol—yw Cybydd ; Cibyn annigonol: Pe cai'r byd i gyd i'w gol, Ni fyddai hyn foddhaol. ENGLYN I ELUSEN. Gak Myfyr Dtfsd. Swyx elusen hael esyd—ei rhoddion Rhwyddaf i blant adfyd, Llaw hyf mewn llogell hefyd, A'i holí bwnc diwafiu byd. GWLADYS RUFFYDD: ystori hanesyddol am sefydliad cyntar cristionogaeth yn mhrydain. Gan y Golygydd. Teimladau Cymysglyd. Penod XXV. IS gallai Aregwedd Foeddawg guddio yff hollol ei siornedi^aeth fod calon agored ac ysbryd uchel Gwladys wedi gwneycî ei holl gynlluniau hi yn ofer. Ỳmdrechai mae'ü wir wisgo gwen ar eigwyneb ercuddioy Uid yn e' mynwes, ond arwynebedd teneu iawn oedd wedi'r cwbl, ac un trwy yr hwn ni chaffai Gwladys na Pudens fawr anhawsder i dreiddia Yn wir teimlai yr olaf yn falch fod y tipyn diflasdod wedi cymeryd lle. Gwelai y canwr- iad ieuanc yn y dygwyddiad a'i ganlyniadan ddau beth oedd yn peri i'w galon lamu yn fwy llawen a gobeithiol. Gwelai yn un peth fod Aregwedd yn oíni y gallai ei bresenoldeb ef effeithio yn niweitliul ar ddylanwad Cadell ar serchiadau Gwladys. Yr oedd hyn wedi ei wneyd yn ddigon amlwg yn ngwaith y Frenines Frigant- aidd yn ceisio cadw Cadell yn nghwmpeiní Gwladys, a chadw Pudens rhag dal uu gyfrinach â hi o gwbl. Profai hyn hefyd nàd oedd Gwladys wedi ei dy weddio i Cadell, ac felly fod y maes eto yn agored i bwy bynag fedrai anturio i enill ei serch. Yr oedd peth aralì yn ei galonogi ac yn rhoi llawenydd digymysg i'r pendefìg Rhufeinig ieuanc : nid yn unig yr oedd ym- ddygiad penderfynol a gwrolirydig Gwladys yn rhwystro y Brigantwys i ymosod, dau arweiniad i eu brenines. ar ei fintai, yn profì nad oedd gan^ Aregwedd lywodraeth arni, ac nad oedd GíYladya yn petruso rhoddi achos digofaint i'w chares er mwyn ei ddyogelu ef a'i fintai, ond hefyd yr' oedd wedi myued yn mhellach na hyn. Gallesid esgusodi gweithred Gwladys yn amddiffvn ei diweddar osgorddlu ar y tir dwbl o ddÿled i Pudens am nawdd blaenorol, a'r ffaith fod Aregwedd hyd yn hyn yn ddyeithr iddi. On nid oedd y Dywysoges Brydeinig brydferth wedii