Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

JRbif. 32. ÌÄpflr Wgtfenowl at mimmtb &ẃm gẁmdfcttal \j fêeulu. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cyf L—Sadwrn, Mai 21,1881. Y Wawr, gan Cadifor, Cwmbwrla................................ 435 Gwladya Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 435 Yrlaith Gymreig, gan Dewi Wyn o Essyllt.................. 437 Gweled Ysbryd Sylweddol -Ffaitb, gan Anghredadyn 438 Arwriaeth Masnach, gan Teganwy, Dowlaia.............. 439 Cae'r Melwr, gan K.O., Bethesda............................. 441 Yn mysg y Plant, gan Alltud Gwent........................... 442 Y Fasnach Alcan, gan Amanwyson............................. 443 Oiuel yk Enwogion.—Y Llyngesydd Blake, gan Meil- wch, Gelly Aur........................................................ 441 Yh ADRAN GERDDORoL, gan Alaw Ddu.— Addysg Gerddorol Uwchraddol a Choleg Cerddorol i Gymru................................................................. 445 Y Wasg Gerddorol................................................... 446 C»NGL YR ADRODPWll.— Y V Fawr, gen Didymus Wvn, Aberdar..................... 449 Cystadl,>uaeth Khif 24............................................... 447 Difyrwch yr Aelwyd................................................... 447 Gwobrau Cyfaill* yr Aelwyd.............................. 448 Y Teulu ar yr Aehwd............................................... 448 l^" Danfoner archebion, F.O. orders, Fostal oriers, arian, &c. wedi eu cyfeirio, D. Williams ác Sox, Publishers, Llanelly. Y WAWR. Gan Cadifob, Cwmbwrla. SEIRIAN Wawr ! croesaw i'r ne'—eneiniog Frenineg y bore'; Dy wisg wen uwchben y byd Dery'D hyfryd i'r nwyfre. Dy wyneb pur dywyna pan—y b'o Y byd oll yn hepian ; Rhed dy wcn uwch cryd Anian, Dihuna fyd yn y fan ! IesÌD Wawr, tydi sy'n arwain—allan O'i gell yr haul mirain ; A d'od a'th agoriad gain I agor dôr y dwyrain. Doi rwan dros y dwyrain draw,—a'r'dydd Ar daen ar dy ddwylaw; A nwyf f'c yn adfywUw Efo dy ddydd i fyd ddaw, Wele'r nos gilia o'r nen—a gwelwa Golwg pob rhyw seren, Yn llwyd â y lleuad wen, Tra rhodiot ar yr aden. Llu Anian mewn llawenydd—a'dynant Danau mawl eu Creydd Dr«v'tli wôn, a phob awenydd Yu t'aro'i dòn, " Tor'aì DÌ/dd"\ GWLADYS RUFFYDD: ystori hanesyddol am sefydliad cyntaf cristionogaeth yn mhrydain. Gan y Golygydd. Penod XXIV.—Cffrwysdra Gorch- _. FYGEDIG. "ÎÍ>XV EDI ychjdig ymddyddan dibwys yn ^y^y5 mhellach, trodd Aregwedd yn sydyn t<) at Gwladys gan ddweyd,— "A ddeallais i chwi yn iawn mai eich gos- gorddu i wersyll eich tad oedd y boneddwr yma pan ddygwyddodd vr anffawd hon V' "Ië," oedd yr ateb. " Cefais neithiwr am- ddiffyn gwersyll y Rhufeiniaid, ac heddyw, yn mron gyda'r wawr, cychwynasom ar ein taith tua'r gwersyll Prydeinig." "A oes cenadaeth arall gan y swyddog an^ rhydeddus yn ngwersyll Caradog ?" gofynai Ar- egwedd drachefn. " Nac oes, trwy wybod i mi," ebe Gwladys. Ystyriodd Aregwe id am foment, ac yna sran droi at Pudens, yr hwn oedd yn ymddyddan â Cadell ychydig gamrau o'r 'neilldu, ' dywed- odd,— " Yr wyf yn deall oddiwrth yr hyn ddywed' fy nghares, y Dywysoges Gwladys, mai ei gos- gorddu i wersyll y Pendragon yr oeddech chwi a'ch gwyr." "Cefais hyny o anrhydedd," atebai Pudens, " a phrin y mae eisieu i mi ychwanegu ei bod yn gymaint ples?r ag oedd o anrhydedd i fod o lín- rliyw wasanaeth i'r dywysoges urddasol." " Yr ydwyf eisoes v\ edi mynegu i chwi fy niolchgarwch am y nodded roddasoch i'm cares. Gallaf ychwanegu y gofalafam wneyd y Pen- dragon yn hysbys o'r ddyled y mae ynddí i chwi am eich cymwynasgarwch.'' "Nasoniwcham ddyled,"oedd yrateb. "Pleser ac anrhydedd i gyd oedd yr hyn gefais y fraint o'i wneuthur." " Yr ydych yn gwneyd cam â chwi eich him trwy geisio Ueihau y gymwynas," ebe Aregwedd. " Ond, fel yr awgrymais, goíalaf fod Caradog yn cael ei hysbysu am eich caredigrwydd, ac ỳn