Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhit. 35. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cyf. L—Sadwrn, Ebrill 2,1881. "Cyfaill yr Aelwyd," gan ìíauiorydd, Beddgelert...... 337 Hywel Morys, gan A. Rhya Thornas, Lerpwl............... 337 Y Cyfarf( d Adloniadol—Y Ffasiynau, gan W.G.W. (Gl.ynfab)................................................................. 388 Dylanwad Cerddoriaeth, gan S. P. Jones, Three Crosses 339 Thoinas Carlyle, ei Fywyd a'i Weithiau. — Dafydd, brenin Israel, gan Watcyn Wyn................................. 340 Palestina, gan Caeronwy............................................. 840 Masnach, yr hyn yw, a'r hyu ddylai fod, gan Sy lwedydd 342 Ymosodiad yny Nos, gan Eilydd Ogwen....................%43 Ystorae yr hen Simdde fawr,—Parhad o "Ystori'r Goblin,'' gan Wil Morris........................................ 345 Yr Adran Gerddorol, gan Alaw Ddu,— Ein Bwrdd Cerddorol................................................ 346 Cystadleuaeth y Rhangan 'Y Plectyn o'Dre."...... 3i6 Berlioz y Cyfansoddwr............................................. 340 Congl Holi ac Ateb................................................... 347 CONGL YR ADRODDWR. Rhwyfa'th gwch dy hun, gan Ioan Olan Mellte......... 347 CYFRINACH Y BfclRDD.— Lloffion gan Cadrawd................................................ 347 Cystadleuaeth Rhif. 19................................................ 34!s Difyrwch yr Aelwyd................................................ 349 Gwobrau Cyfaill yr Aei.wyd............................... 3û0 At ein Darllenwyr..................................................... 350 Y Teulu ar yr Aelwyd............................................... 350 ISS" Danfoner archebion, P.O. orders, Fostat orierì arian, <&e. wedi eu cyíeirio, D. Williams & Sox, Publiahers, Llanelly. CYFAILL YR AELWYD. Ga\ Namorydd, I "Nghyfaíll" rhof fy nghotìon O waelcd fy nghalon ; Pert ei wedd, mae'n puro tôn Aelwydydd myrdd o dlodion. Beriah bur ei awen—yn fynych, O anfon e'n llawen I Namorydd, niyn m'haren ! Mat o'n glws â'i drem yn glôn. Beddgelert. yn olwyth HYWEL_JI0RYS. Gan A. Rhys Thomas (Arthur Wyn.) Aiodier Gwlady* Wüliams, M&rfydd Pryu, A*. Penod I. 'R ydych yn haniddenol i'w ryfeddu!" ^ meddai Enid Williams, gan gyrneryd ei sedd yn ymyl Hywel Morys mewn Eisteddfod, a chan wneuthur ei goreu i dynu ei sylw yn gyfangwbl at yr hyn a ddywedai. "A ydych yn meddwl hyny ì" atebai Hywel Morys, gan edrych yn syn. " Ofnwyf fy mod wedi gosod treth droin ar eich amyuedd," meddai Miss Williams, gan wenu yn hudolus; "yn wir yr wyf yn teimlo fy mod yn adgas iawn, gan y sawl a'm tueddant i siarad; yn awr cydnabyddwch y gwirionedd, Mr. Morys. Ni wnaf ddigio wrthych yn y mesur lleiaf. Onid ydych wedi bod yn hir- aethu ain gael myned ymaith am yr haner awr ddiwcddaf?" " Beth, atolwg, sydd yu peri i chwi feddwl hyny V atebai Hywel Morys; yr hwn, os nad oedd yn cuel ei foddloni a'i ddifyru mewn modd neillduol gan Miss Enid Williams, na fuasai yn awyddus i symud o'r sedd nesaf i'r drws, i'r hon y gallai weled y beirdd a'r eantorion yn dyfod i niewn i'r eisteddfod, ae yn symud yn mlaeu at yr esgynlawr. " Nid wyf am amlygu i chwi y rheswm sydd genyf dros gredu hyny," nieddai Miss Williams drachefn; "hwyrach, yr amlyga eich cydwybod eich hunan hyny i chwi." " Nae ydyw, yn wir," atebai Hywel Moiy», " nid ydyw fy nghydwybod yu fy ngyhuddo o gwbl o fod yn awyddus i symud." " Wel, yr wyf yn sicr," atebai Miss Williams, yn hoew-wych, "mai yr esmwythdra oeddech yn ei fwynhau wrth eistedd mewn cadair, ac nid fy mhresenoldeb i, oedd yn eich gwneuthur mor ddedwydd; canys o'r braiddyr oeddech yngwran- daw ar air o'r hyn a ddywedais." "Yr ydych yn fy nghamfamu, credwch fi, Miss Williams," atebai Hywel Morys, gan ed- rych yn ofnus tua'r drws, er mwyn iddo weled pwy oedd yn dyfod i mewn i'r eisteddfod.