Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ISliif. 18. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS CYínWYSÍAD Cyf I.—Sadwrn, Chwefror 12, 1881. Cerddorien y Wig, gan Nathan Wyn........................... 239 Gwlady.s Ruffydd, gan y Oolvirydd............................. 239 Yr Afal, gan Teganwy, Dowlais................................. 241 Masnach a Gweithfeydd Cymru, gan Honddu............ -241 Y Proffeswr Nordenskjold, gan Hwtiionfryn............... 242 Melldith y Morgans, gán Mrs. R. T." Junes, Rock Ferry 243 Cymrriadau Hynod.— Y Pareh. Owen Rowlaud, Hebro^, gan R. 0....... 245 Pl*nt Helen, gan eu Hysglyfaeth Diweddaí............... 240 Cyfarfodydd Adloniadol.— Gwe'laderyn mewnllaw na dau yn y Uwyn —Dadl, gan y Gulygydd ............... 248 Meindio Busnes ei hun, gan Trodynfab........................ 246 Yr Wydd Nadolig, gan H. M. Hughes, Oswestry ......... 248 YR Adran GERDDORoL, gan Alaw Udu,— Ein Bwrdd Cerddorol................................................ 250 Y Cynghaneddiad.—Cystadleuaeth Rhif. 16............... 250 Cân y Bencerddes ar ol Cadeirio'r Bardd.................. 250 Difyrwch yr Aelwyd................................................. 251 OONGL YR ADRÜDDWR— Yr Eira, gan Uthr Wyon.......................................... 251 Y Nodiadur............................................................. 251 Gwobrau Cyfaill yr Aelwyd............................. 252 At ein Gohebwyr........................................................ 252 CERDDORION Y WIG. Gan Nathan Wyn. SWYN, swyn, hoffgôr y Uwyn, Ddylifa'n fwyn i fardd ; Trwy drydan poeth Y cydgan coeth ac hardd, Melodedd pêr O'r goedwig dêr a dardd. Gwych, gwych, yw cerddi'r gwrych, Fel adsain clych i'n clyw ; Ar ganu'n iach Mae'r adar bach yn byw, Mwynhant eu hedd, Heb un a'i wedd yn wyw. Cân, cân yr engyl mùn, Yn ddiwahan o hyd ; Ynilidia'r llon Y lleddf o'u bron a'u bryd ; Tra coed yr allt Yn colli' gwallt i gyd. Iach,iach,o ach i ach, Yw'r beirddion bacli bob un ; O'u horiel werdd, Cyd-blethant geHd mor gun ; Fe'u gwisgodd Naf Mor dlws a'r haf ei hun. Bydd, bydd yr awel rydd, Ar doriad dydd, yn dwyn Cerddoriaeth bOr, A gma'r sêr mewn swyn ; Heb os nac ond. Mae'r nef yn llon'd y llwyn. GWLADYS RUFFYDD: Y8TORI HANESYDDOL Atf SEFYDLIAD CYNTAff cristionogaeth yn mhrydain. Gan y Golygydd. Penod XIII. Cyd-ddealltwriaeth Oyfeillion. \£/R oedd Pudens yn gwylio hoìi symud- ^jt^ iadau yr eneth gyda dyddordeb, a phan <~& welodd hi yn llygadrythu yn yr un cyf- eiriad yn barhaus, trodd yntau ei olygon er gweled beth oedd yn dal ei sylw, a chanfyddodd. eigyfaill Sallust. Xi sylwodd, ar ei edrychiad brysiog cyntaf, ar ymddangosiad gwgus ei gyfaill, felly gan symud ychydig i wneyd lle iddo wrth ei ymyl ar y boncyff, ebe fe :— " Wel Sallust, a ddarfu i ti orphen dy gylch- deithiau 1 Tyred, eistedd yma. Us wyt o'r un deimlad a mi bydd y tàn yma yn dderbyniol genyt." Ni chymerodd Sallust un sylw o'r gwahodd- iad, eithr gan godi ei law, ac heb yngan gair, amneidiodd ar Pudens ei gaulyn. Trodd ar ei sawdl ac aeth ymaith, a Pudeus yntau erbyn hyn inewn syndod at ymddygiadau hynod Sallust, a'i caulynodd, tra y gwyliai yr eneth symudiadau y dda" yn dra phryùerus. Ar ol myned allan o glyw y cwmni oddeutu'r tàn, a'r milwyr ar y llecyn, safodd Sallust, a throdd yn ol yn t'yr at ei gyíaill. ond eto heb ddweyd gair. " Ẅel. Saìlust, beth sydd wedi dyfod trosot ì" gofynai Pudens yn awr yn bryderus. "Awyt ti wedi clywed rliyw newydd drwg? Neu, a oes perygl yn ein hamgylchu ?" ■' Auíus Pudfiis." ebe'r llal wedi arfer dy ystyried yn gyiail " Dy gytaill ydwyf hefyd, llall. ii i nii Yr oeddwn i.'! tilust," ebe'r " Ac y mae dy dafo northw>o d> galo ir mewu-arfan ' '■ î\l> n > i rhyw dafod ii eiriau aui d i Ond," (gydag l L'weuit is eto yn cy- ìwrus i dwvìlo dy frawd- i| ist yn uawdlyd. Ilefai Pudens 'pe bae , il\ d.itod di yn parablu y fath \ ì' tynwn ef alla i o'r gwraidd. indrech yn adfeddianu ei hun, ac c ne Sa 11 i w 1 II