Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 13. giTOtf Wffîtmŵ at Wmmttla (ùnm <gmu\t\tm\ \j %tẅü Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cyf L—Sadwbn, Ionawr 8,1881. At ein Darllenwyr...................................................... 1G9 Gwladya Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 1C9 Syr Garnet Wolseley, gan Caclrawd.............................. 171 Ymfudiaeth, gan Cymro Gwyllt.................................... 173 Morfydd Pryse, gan A. Rhys Thomas, Lerpwl.............. 174 Ymgóm gyda'm Dosbarth—Noson IV........................ 176 Y Cyfreithiwr a'r Melinydd Gwledig........................... 177 YR Atjran Gerddorol, gan Alaw Ddu,— Carol Nadelig—Ar y pryd y ganwyd Iesu, gan W. Hughes, Tregarth, Bangor................................... 178 Eisteddfod Pisgah, Pil........................................... 179 Atein Cerddorion-Gwobrau Cyfaill yr Aelwyd... 179 CONGL YR ADRODDWR— Hun y Gweithiwr, gan R. Mon Williams, Carnarfon 180 Difjrwch yr Aelwyd................................................... 180 Cystadleuaeth Rhif. 10............................................... 180 Y Nodiadur .............................................................. 181 Gwobrau Cyfaill yr Aelwyd.................................... 182 Atein Gohebwyr........................................................ 182 AT EIN DARLLENWYR. Mae yn hyfrydwch mawr genym fod Ctfaill tr Aelwtd wedi cael derbyniad gwresawus ar ganoedd o aelwydydd cynes o'r newydd gyda'r Flwyddyn Newydd. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i'r ngeiniau sydd yn ysgrífenu atòm i fynegn y boddhad maent yn gael yn wythnosol yn nghymdeithas Ctfaill tr Aelwtd. Gwnawn ein goreu i barhau i haeddu y gymeradwyaeth yma. M ae Uawer hefyd yn ysgrif enu i fynegu eu parodrwydd i'n cynorthwyo. Wrth y cyfryw, a phawb ereill o'n cyf eillion, dymunwn ddweyd maì Y FFORDD OREU i'n helpu yw ei wneyd yn fwy adnabyddus ar aelwyd- ydd Cymreig yn mhob man. Pan ddelo cyfaill ar ynrwehad â ìii, yr ydym yn hoff o fyned ag ef óddeutu'r ardal, i dai ein cyfeillion, a'i introducio ef iddynt. Mae Ctfaill \ r Aelwyd yn awr ar ymwel- iad â miloedd o deuluoedd, ond mae miloedd er'eill nad ydynt wedi gweled ei wyneb llon, na chlywed ei lais swynol, na gwrando ei worsi buddiol. Yr ydyni ninau yn awr drosto yn gwneyd APEL at bawb y mae ef yn ymweled â hwynt, ar iddynt wneydrhan cyfeillion iddo, a'i introducio i'wcymydog- ion, i'w cyfeilüon, i'w cydnabod. Gellir gwneyd hyn -mewn llawer fFordd. Gall y siopwr ei gadw ar jr counter, gall y crydd ei gadw ar y fainc, gall y gôf ei gadw ar ffenestr yr efail, gall y teiliwr ei gadw ar y bwrdd, a gallant oll alw syíw eu cwsmeriaid ato pan ddeuant i fewn. Gall y coüer, a'r labrer, y chwarelwr, a'r pydler, a phob gweithiwr fyned âg ef i'r gwaith, ei dynu allan yu ystod yr awr ginio, ei ddangos, a'i ddarllen i'w gydweithwyr, a siarad am ei gynwys dyddorol wrthynt. Ie, gall y plant fyned ag ef i'r ysgol, a'i ddangos i'w cyd-ysgoleigion. Felly, yn mhob rhyw ddull a modd, gellir dwyn Ctfaill tr Aelwtd i sylw. "Ond," meddai rhywun, "yr wyf fi am gadw y Ctfaill yn làn i'w rwymo ar ben y flwyddyn, ac os gwneir îel y dywedwcli, bydd cyn pen wythnos can ddued â'r sweep !:' Weí, i' gyfarfod â, hyn, bydd yn dda gan y cyhoeddwyr ddanfon COPI AM DDIM i bwy bynag ewyllysio, os ymgym era ei ddangos yn y dull uchod. Danfoner Post Card dimai at y Cyhoeddwyr gan nodi eich dymuniad i gael copi i'w ddangos, a daw Cyfaill tr Àelwtd yn ol gyda throad y post, gan deimlo yn falch o galon i gael siawns i gymdeithasu â'i gyfeillion gwirioneddol, gweithwyr, crefltwyr, masnaehwyr, a phlant a phawb arall Cymreig. Pe llwyddai pob un o'n derbynwyr i gael DIM OND UN derbyniwr o'r newydd, dyblid felly ein cylchrediad, dyblîd ein manteision i wneyd daioni, a dyblid em gallu i wneyd Cyfaill tr Aelwtd yn fwy dyddorol a theilwng." Er ei bod bellach yn wythnos dros ben yr amser, yr ydym yn gwneyd yn èofn i geisio gan bob dar- llenydd o Gyfaill tr Aelwtd i geisio enill «?» derbyniwr o'r newydd fel CALENIG I GYFAILL YR AELWYD. GWLADYS RUFFYDD: ystori hanesyddol am sefydliad cyntaf cristionogaeth yn mhrydain. Gan y Golygydd. .Pen. VIII. JRA yr oedd Sallust a'r gweddill o'i gyd- filwyr fFyddlawn yn-parrìtoi i ddyfod i'w ^ gynorthwyo, gan dybied ei fod wedi syrthio i ddwylaw y barbariaid, yr oedd Pudena wedi eael ei wasgu yu galed gar ganlynwyr ffyrnig y dialgar Junius, v rhai a sychedent yn