Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhlf. lO. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD CrF, L— Sadwrn, Rhagfyr 18,18S0. Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 127 Yr laith Gymreig, gan Dewi Wyn o Essyllt.................. 130 O Safn Angeu— Hanesyn Gwirioneddol....................... 130 Ymfudiaeth. gan Cymro Gwyllt................................. 131 Arwyddion Daroganawl, gan "Anghredadyn.................. 132 Yr Hen Aipht, gan Watcyn Wyn................................. 133 Plant Helen, gan eu Hysglytaeth Diwedclaf.................. 134 Pregeth y Brag—Cyf. gan Ogwenydd.......................... 136 YR Adran GerddoruL, gan Alaw Ddu,— Uyfr Cyntaf Cerddoriaeth....................................... 136 Cofnodiad am y diweddar Mr. T. J. Hughes.............. 137 Ysgoloriaethau Mynyddog a leuanGwyllt.................. 137 Gol. " Cronicl y Cerddor " a'r gwersi i Gerddorion Ieuaincyn Nghyfaill yr Aelwyd ..................... 137 CONGL YR ADRODDWR— Glyndwr, gan Carnelian, Pontypridd........................ 138 Cystadleuaeth Rhif. 7.................................................. 138 Difyrwch yr Aelwyd................................................... 139 Ctfrinach y Beirdd— I fardd ymffrostus, gan Cadrawd.............................. 139 YNodiadur.................................................................. 139 Gwobrau Cyfaill yr Aelwyd.................................. 146 At ein Gohebwyr......................................................... 140 Y FLWYDDYN NEWYDD. Cynygia Cyfaill yr Aelwyd am Ionawr laf, /fleusdra neillduol i ddarllenwyr Cymru ymuno a'r Jeiüu Cynireig ar ein Haelwyd' helaeth, trwy ddod yn dderbynwyr Cyfaill yr Aelwyd. Gellir ei gael yn wythnosol gan bob llyfrwerthwr. Os bydd rhyw- rai yn dewis cael ol-rifynau, maent oll i'w cael ond danfon archeb am danynt i'r swyddfa. Byddwn yn ddiolchgar i'n derbynwyr am alw sylw eu cyfeillion at ein cyhoeddiad. Po luosocaf fyddo ein Teuln, a pho helaethaf fyddo ein Haelwyd, goreu oll y gallwn ninau ddangos ein bod yn haeddu yr enw,— CYFAILL YR AELWYD. Cynwysa Rhif. 12fed, Ionawr laf, 1881 :— Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd. Er mantais i dderbynwyr newyddion, cyhoeddir Crynodeb byr o'r penodau blaenorol. Morfydd Pryse, Ystori Newydd. gan Artliur Wyn, Liverpool, Awdwr " Gwladys WÜliams," &c. Gwraig John. a'i Haraetii Hwyrol, gan Wat- cyn Wyn, Cross Inn. Adgof yr Aelwyd, gan y Parch. Howell Elvet Lewis, Buckley, Fliut^ Cärddoriaeth fel Meddyginiaeth, gan Mr. Seth P. Jones, Three Crosses, awdwr " 'Rwyf yn cofio'r Hoer." Yst^ri Galan. Cyfieithiad o'r Seisnig. Hun y Gweithiwr, gan R. Môn WilUams, Caer- narfon. Encore, gan Teganwy, Dowlais. Yr Adran Gerddorol, gan Alaw Ddu, Llanelli. Calenio Hen Ffasiwn. Cyfrinaoh y Beirdd—Dydd Calan gyda Glan Cunllo, gan Rhywun o Rywle. Y Nodiadur—Y Gaseg Fedi, gan Qrator. Llen y Werin—Pont y Gwr Drwg, gan y Golygydd. Hen Wyliau Rhagfyr, gan A. Rhys Thomas, Lerpwl. DlFYRWCH YR AELWYD a'Ì GwOBRAU NEILLDUOL. Oddeutu'r Aelwyd, Congl y Plant, Difyrion, gwobrau, &c. Englynion gan Brynfab (Trefforest), Carnelian (Pontypridd), Ogwenydd (Bangor), Robt. E. Jones (Llanberis), Cadifor (Cwmbwrla), Caeronwy (Mum- bles), a darnau ereill gan Ohebwyr o bob parth o Gymru, 011 yn gwneyd i fyny y Geiaiogwerth oreu yn Nghymru. Ceir hefyd yn ystod y tììvyddyn :— Yr Iaith Gymreig, gan Dewi Wyn o Essyllt. Ofergoeliaeth, gan Arthur Wyn, Lerpwl. Y Fynedfa Ogledd-Dwyreiniol, &c. (The North- East Passage), gan Brythonfryn, Aberdar. Llawlyfr i Lysieuaeth, gan A. Rhys Thomas, LerpwL Plant Helen, gan eu Hysglyfaetli Diweddaf. Ymfndiaeth, gan Cymro Gwyllt. Y Glowyr a'u Cysylltiadau, gan Honddu. Athrylith, gan Rhys T. Wiìliams, Ysgrifenydd yv Eisteddfod Genedlaethol. Chwedlau ac Ystoriau am Gymru, gan Catwg, Mer- thyr. Oriau Hamddenol gyda'r Ieuenctyd, gan Tomos y Gwas. Aelwyd Ddedwydd a'r modd i'w sicrhau, gan Miss Anne Parry (Brythonferch). Ymgom gyda'm Dosbarth, gan Athraw Profiadol. Llawlyfr i Ddaiareg, gan A. Rhys Thomas. Erthyglau ar Fasnach a Gweithfeydd Cymra, gan ysgnfenwyr galluog a phrofiadoL " Llen y Werin, Chwedloniaeth ein Cenedl, gan oheb- wyr o bob rhan.o'r wlad. Prif Ryfeloedd y Byd. Bywgrafiaeth Enwogion pob Oes a Gwlad. Pentan yr Efail, a'r hyn glywais yno, gan Shon yr Ordd.