Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhlf. O «gapp Wytìmml at WmmüU êvim ^mMtmì % SntUt. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Ctf, I.— Sadwrn, Rhaoftr 11, 1880. Owladys Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 113 Aelwyd Ddedwydd, a'r modd i'w sicrhau, gan Miss Ann« Parry (Brythonferch)............................................... 115 Merch yr Ania'wch, gan Alaw Llynfell (diwedd)......... 110 Yr Ysgol Sabbothol— Congl yr Esboniwr (Job)......................................... 117 Ffordd hynod i ddewis gwr....................................... 11S LLEN Y WERIN— Ladi Llyn y Fan, gap Nicholas Ddu........................... 119 Wìrip ieliind, gan Dr. Talmage.................................... 119 Yr Adran Gerddorol, gan Alaw Ddu,— Ein Bwrdd Cerddorol—Gwersi Rhad i Gerddorion Ieuanc.................................................................. 121 Y Wasg Gerddorol................................................... 121 Sylwadau Ymarferol ar Ganu—Canu Cynulleidfaol... 122 CONGL YR ADRODDWR— Ffon fy Nhad, gan y Parch E. Erans, Nantyglo......... 122 Cystadlenaeth Rhif.6.................................................. 123 Difyrwch yr Aelwyd................................................... J23 Oodeutu'r Aelwyd.— Cynghorion i*r Deuluyddes...................................... 124 Difyrion ............................................................... 124 Cyfrinach y Beirdd— Lloffion hwnt ac yma, gan T. J. Thomas, Hope Academy, Cross Inn.......................................... 125 Y Wasg.—Y Dyddiadur Annibynol am 1881.................. 125 YNodiadur.................................................................. 125 Owobrau Cyfaill yr Aelwyd................................... 126 At ein Gohebwyr......................................................... 126 "LLINOS Y DE" (MISS LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., ABERTAWE). 0! "Lixo&"-î:Hudol,anwyl, Yw dy gerdd yh y deg wyl. Ai dringo i fyd yr angel—wnaethost, Enethig f wyn, dawel, Er cael tân dy gân ? Di-gel Wobrwy ge'st o law Gabriel! Awdl lawen—anadl eos, Grogai Nêr ar uGra^g-y-Nôs,,! Y * Linos" lân eleni—hud-lonodd Adetina Patti: Hon ganodd werth càn gini—hwyr y dydd : Iach hwylia beunyirl goruwch Albanì Draw. draw o Abertawe—'hed i'r glöd Ar glych aur drw/r gwagle. I dôn Tiardd «Lino* y 3é,H Tanied hyd frô Mentonè ! Mumbles, Taoh. 34, 1880. CAHROXWT. GWLADYS RUFFYDD: ystori hanesyddol am sefydliad cyntaf cristionogaeth yn mhrydain. Gan y Golygydd. Sylw.—Bydded y darllenydd gystal a darllen " Junius " yn lle Claudius yn mhob man yn y benod ddiweddaf. Pen. V,—Gornest yn y Goedwig. S oedd syndod y milwyr Rhufeinig pan lamodd y ddynes ieuanc mor annys- ^J^ gwyliadwy o'r blaen i'w plith, yr oedd eu syndod, o leiaf, gymaint pan ruthrodd y newydd-ddyfodiad diweddaf drwy eu canol, gan gipio eí ysglyfaeth o afael eu blaenor, a thrin y canwriad ieuanc ei hun mewn dull mor arw. Ond os mai cyfartal oedd eu syndod, yr oedd eu digofaint yn fwy. Caled fel ag oeddent i holl deimladau tyneraf natur, nis gallent wedi'r cwbl deimlo eithafoedd digofaint yn erbyn dynes— }Ti enwedig dynes mor brydweddol a hon. Ond ỳn awr wele ddyn ger eu bron, dyn arfog fel hwythau, ac yr oeddent yn barod i dywallt eu holl lid arno ef. Nid oedd cyflymder ei ruthr annysgi\'-yliadwy wedi caniatau icldynt ei wrthsefyíl, a chadwai eu hofn y gallai fod gallu cryf wrth ei gefn yn ei ganlyn, hwy am foment rhag ymosod arno. Y cyntaf i adfeddianu eu hunain oedd y degwr- iaid, Tarquinius a Marius. Nid rhyfedd hyny ychwaith. Anhawdd dysgwyl i fìlwyr * fel hwynthwy oddef sarhad ergyd yn ddiddial. Anhawddach fyth iddynt aros yn hir lle y syrth- iasant. Fel y dywedwyd, yr oeddent wedi eu gwthio ar draws eu gilydd i ganol fflamiau yr ystanc, ac oddiyno gwnaethant yn naturiol ädigon bob brys dichonadwy i ddianc ; yr oedd' yn beth llawer mwy dymunol i edrych ar ddy- oddefiadau arall yn y fflamiau na phrofi y dy- oddefiadau hyny eu hunain. Neidiasant, gan hyny, yn frysìog ar eu traed, ac ar ol sicrhau eu hunain nad oedd eu harchollion ond arwynebol, troisant eu mheddyliau at ddial eu sarhad a'u poenau ar yr aclilysur o honynt. Satai yntau yn bur ddidaro gerllaw, heb wneyd un ymgais^i ffbi. Ymddangosai ei sylw fel pe yu rhane hg rhwng y ddynes brydweddol ddaliai yn ei freichiau, a'r canwriad, o afael yr hwn yr oedd newydd ei chipio. Pan gymerodd y ddyne»