Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÛOMPMJÛItLÇ' ggggg %*W WijtUttosol at Wa$iwaet& (öriau gamdíUaoI y ®*ulu. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EYANS. CYNWYSIAD Cyí. I— Sàdwrn, Taohwedd 13,1880. Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 57 Yr laith Gymreig. gan Dewi Wyn o Essvllt.................... 60 Chwedlau ac Ystoriau araGymru. gan C. Wilkins, Ysw. 61 Ae'wyd Ddedwydd, a'r môdd i'w sicrhau, gan Brythonferch ................................................... 63 Rhamant Daeryddiaeth.—Ymladdfa gyda Bleiddiaid...... 64 Oriau Hamddenol gy<la'r Ieuenctyd.ganToinos y Gwas... 65 Yr Ysgol Sabhothol— Congl yr Ésboniwr—Job......................................... 66 Yr Adran Gerpdorol, Gan Alaw Dda,— Ein Bwrdd Cerddorol............................................... 67 Y Wasg Gerddorol.................................................... 97 Eistedofod Genedlaethol ^ymru................................. 68 Nodiadau am Oerddorion Trauior................................ 68 Oddkutu'r Aei wyd— Congl y Plant............................................................ 6S Difyrion............................................................... 63 Cystadleuaeth Rhif. 2.................................................. 69 CONGL YR ADRODDWR— Yr Haul y Boreu Olaf, gan Watcyn Wyn.................. 70 Alaw y Telynor Olaf, gan Anthropos........................... 70 Englyn i'r Gadair tfagu, gan Brynfab........................... 7o Y Ndiadur.................................................................. 70 Gwobrau Cyfaill yr Aelwyd .............. ..................... 70 AT EIN GOHEBWYR, Watcyn Wyn.—Bydd llawer heblaw ni yn falch i'ch gweled ar yr "Aelwyd." Moes eto. Brynfab.—O'r anwyl ydym, ac nid yn unig ni, ond llawer i ferch ieuanc landeg, yn llawen iawn i weled ambell i * hen lanc" yn rhoi tro i'r " Aelwyd," yn enwedig os gall fanu cystal ag y gwnaethoch chwi i'r " Gadair Fagu." Iyderwn, gan eich bod bellach wedi carthu eichgwddf, a thiwno eich llais, y cawn eich clywed yn ein dyddanu yn amlach. Moríegin.— Diolch am eich anerchiad a'ch dymuniadau da. Dewi Olan Twrch.— Blin genyn am yr amryfusedd. Cywirir y gwall a boddheir chwithàu yn ddioed. Tawenfryn — Diolch am eich hint. Yr ydym yu credu er hyny eich bort yn camsynied y person. Da genym ddeall fod Cyfaill yrAelwyd mor boblogaidd yna. Briallog. -Mae Wil yn fln ei bod mor stresol arno amser calangauaf yraa, yn chwilio ara Mary arall, gan fod y Mary gyntaf wedi ei adael, fel nas gall gael hamdden i bwyso Uawer. Tala sylw i'ch cais yn fuau. Ymgalonog- wch. Oohehydd,— Nid newyddiadur yw Cyfaill yr Aelwyd. Nìb gallwn dderbyn hanes Cyfarfodydd, &c, nac yn wir newyddion o un math. T Nodiadur.—Meyrn atebiad i amryw, dymunwn pto hys- bysu mai Colofn i bawb y w, a bod gwresaw a gwahoddiad i bawb i ddanfon gofyniadau neu atebion i'r golofn. Cyfrinach y Beirdd.—Mewn atebiad i gais amryw, dy- munwn ddweyd y cadwn enwau y rhai fydd yn mynegu y "gyfrinach" yn ddirgel, os dymunant im' umeud hyny. Os auigem wrth gwrs cyhoeddir yr enw wrth yr ohebiaeth. %* Yn ein nesaf.—" Angladd yn yr Hen Aipht" gan Wateyn Wyn, a "Traddodiad Rftbbinaidd" gan R. 0., . ẁífteníd. GWLADYS RUFFYDD: ystori hane8ydd0l am sefydliad cyntaf cristionogaeth yn mhrydain. Gan y Golygydd. oo^ Rhagymadrodd (Parhad). ?ì\Kf) IN gorchwyl nesaf, yute, yw ceisio dangoa Jl^-j fod yr efengyl wedi ei dwyn i Brydain, ^ẃ-> ac wedi cael ei derbyn gan y Prydeiuiaid, a chan eu breninoedd, yn mlaenaf o'r holl gen- edloedd. Gadewch i ni sylwi, ynte, fod y cyfryw Iudd- ewon yn nghyd a'u gweision proselytiedig, ag a dueddwyd gan ddygwyddiadau hynod dydd y Pentecost i dderbyn y grefydd newydd, eto yn parhau i ddwyn "mawr zel dros y ddeddf." Nis gallent y pryd hwnw íod wedi cael ond ychydig iawn o addysg yn athrawiaethau j grefydd newydd. Nid yw o'r braidd yn bosibl, ac, yn sicr, yn mhell o fod yn debygol, y gallent fod y pryd hwnw wedi eu dysgu fod seremoniau y ddeddf i gael eu gosod heibio dan yr oruchwyl- iaeth newydd, canyB nid oedd hyd yn nod yr apostolion eu hunain wedi cymeryd y peth i ystyriaeth ddifrifol hyd nes i ymryson godi ar y mater yn Eglwys Antioch (Act. xv.). Hyd yn nod yn mhen amser wedi hyny, a phan oedd yr apostolion wecìi mynegu eu penderfyniad i osod o'r neilldu seremoniau y ddeddf, cawn fod " myrddiynau o'r Iuddewon, y rhai a gredasant; ac y maent oll yn dwyn zel i'r ddeddf" (Act. xxi. 20). Canlyniad naturiol hyn oedd fod pawb a fedr- ent wneyd hyny yn parhau mewn blynyddoedd canlynol i ymweled â Jerusalem ar adeg y prif wyliau, ac, yn wir, eu bod yn cael eu tueddu yn fwy i hynyma aji íod eu teimladau crefyddol wedi gwneyd argraff ddyfnach nag o'r blaen ar eu calonau pan ddygwyd hwy i gredu. Dygai yr ymweliadau cyson hyn hwynt i gyffyrddiad adnewyddol a pharhaus â'r apostolion a dysgybl- ion ereill, gan achosi ycliwanegiad at eu rbiiedi, a thrwy hyny ýn cryfhau a chynyddu y win- wydden fechan oedd wedi ei phlanu yn Mhrydain. Nid oes yn hyn oll ddim ellir ei ystyried yn aa-