Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. VII.—Rhif 12.—Medi, 1887. CYFAILL-YR-AELWYD: ŴÿUMM %$m a* Wmuttìt tj G^mry. O FARW YN FYW. GAN ALEXANDRE DÜMAS. Penod XXXVII-Yanina a Fernand. ID anghofiodd Monte Cristo ei addewid i DaDglars yn nghylch anog y Count de Morcerf i ddyfodiddealldwriaeth terfynol yn nghylch y briodas fwriadedig rhwDg Alhert de Morcerf ac Eugeaie Daoglars Yr oedd y geo- adwri yn dderbyniol gan Morcerf, a pbender- fynodd weithredu vd ddioed, gao gwbl gredu fod ei heo gyfaill DaDglars mor awyddus ag yutau i udo y ddau deulu mewn undeb priodasol. I osod urddas a thalu y parch dyledus i deulu Daoglars, ar yr amgylchiad pwysig, yn ogystal ag i argraffu ar ereill urddasolrwyrid ei sefyllfa ei huD, ymwisgodd yn ei wisg filwrol fel is- gadfridog, heb anghofio addurDO ei wisg â'r croesau ac arwyddion éreill o anrhydedd a enill- asai ueu a dderbyoiasai yo ystod ei yrfa filwrol, a gyrodd yo ei gerbyd gwjchaf yo cael ei dyou gau y meirch harddaf a mwyaf porthiaûus a íeddai i breswylfod Danglars. Arweioiwyd ef i ystafell yr ariaDydd pan oad oedd y boneddwr hwnw yn y dymer oreu, cauys yr oedd wrth y gorchwyl o fautoli ei gyf- rifoD am y mis, yr hwn oedd wedi bod yo fis colîedus iddo. " Wel, barwD," meddai yn llon a siriol, heb ddim o'r dull balch ac uchelfrydig oedd yu ei nodweddu yn gyffredin, "dyma fi o'r diwedd wedi d'od i drefnu gorpheniad yr hyD y buom yo sod am daûo er's amser maith yo ol." "At beth ydych yo cyfeirioT' gofynai Dan- glars mewD atebiad, fel pe heb ddeall ei Deges. " 0," meddai Morcerf, " gwelaf eich bod am gael pob peth yn ffurfioì. Wel, ynte, medtîaf yr aorhydedd o ofyn i chwi am law eich merch, Madamoiselle Danglars, i fy mab, yr Is-iarll Albert de Morcerf." Yn lle derbyn yr hysbysiad hwn gydag ar- wyddion o íoddhad fel y dysgwyliai Morcerf, taenodd gẁg tros wyoeb Danglars, a chan os- twng ei aeliau, dywedodd, " M. le Comte, mae yn olynol cael amser i ystyried y mater hwn." " Amser !" ebe Morcerf mewn syndod, " onid yw wyth nilynedd yn ddigon o amser i ni ystyr- ied y mater yn ei holl fanylion V " Dichon ei fod," oedd yr ateb oeraidd, " ond mae aingylchiadau yn cyfnewid gydag amser, a gwedd newydd yn cael ei gosod ar bethau. Yr wyf wedi clywed pethau yn ystod y pythefnos diweddaf sydd-----." " Nid wyf yn eich deall. Oni anfonasoch ataf trwy y Count Monte Cristo eich bod yn dymuno cael dealldwriaeth terfynol ar y mater ì" " Do ; Monte Cristo yw un o'm cyfeillion goreu. Yr ydych yu syou yn ddiamheu at fy mhetrusdod, ond y mae genyf reswm dros fy ymddygiad ; ond y mae mor boenus i mi ddy- weyd hyny ag i chwithau ei glywed."' " A ydwyf i ddeall, ynte, eich bod yn gwrthod ffurfio yr undeb teuluol a fwriadem ?" " Na; nid yn gwrthod, ond yn oedi pender- fynu." " A ydych yn tybied yr ymostyngaf fi i fod mewD ansicrwydd yo ol eich mympwyon chwi, ac aros am wybodaeth hyd nes y gwelwch chwi yn dda ì Na, y mae eglurhad ar ymddygiad fel hyn yn ddyledus i mi, ac yr wyf yn hawlio eglurhad. A ydyw fy mab wedi colli eich ffafr, neu a ydych yn ystyried ei ffortiwn yn an- nigonoH" " Na, nid y naill oa'r llall. Ood bydd yn well genych beidio clywed. Gadewch ì ni oedi y peth. Nid oes angen brysio. Nid yw Eugenie ond dwy-ar-bymtheg oed, a'ch mab chwithau ond un-ar hugain. Tra y byddwn yn aros daw amser a phethau i drefn, ac amlygir yr hyn sydd dywyll i ni yn awr." "Dyna ddigon, Syr," ebe Morcerf yn llidiog. " Eithaf digon. Gadawer i'r mater derfynu yu y fan hon. Ni fydd i mi a wnelwyf ragor â'r peth," ac aeth allao mewo nwydau cynhyrfus." Y dosod hono bu ymgyughoriad maith rhwng amryw o gyfeillion Danglars, yn mhlith y rhai yr oedd Andrea Cavalcanti, yn un o ystafelloedd goreu ty yr arianydd. Boreu tranoeth, tua naw o'r gloch, pan ddaeth y newyddiaduron i ddwylaw Danglars, trodd dri neu bedwar o honynt o'r neilldu, ac ymafiodd yn y l'Impartial, rh wygodd yr amîen oddiam dano yn i'rysiog, a rhedodd ei lygaid dros ei golofnau, pan y canfu erthygl fechan o dan y penawd " Yani- na," yr hwn a ddarllenodd yn awyddus, yna, gan daflu y papyr o'r neilldu, dywedodd,—" Da jawn ; dyna erthygl feçhan fydd yn gwreyd un-