X' Cyf. VII.—Rhif 10.—Gorphenaf, 1887. CYFAILL • YR • AELWYD: DAN ISAAC DAYIES. TEir^i>rG-EiD o sjlüch: i'w goffadwbiabth. GAN Y GOLYGYDD. (&v (&of ctro DAN ISAAC DAVIES, B.Sc, (Is-Arolygyäd Ysgolion ei Mawrhydi), CAERDYDD. Ganwyd Ionawr 24ain, 1839—Bu farw Sadwrn, Mai 28ain, 18 YN 48 MLWYDD OED. Claddwyd yn Nghladdfa Newydd Caerdydd, Dydd Mawrth. Mai 3iain, 1887. "Oni wyddoch chwi i dy wysog ac i wr mawr syrthio heddyw yD Israel ?"—2 Sam. iii. 38. "Cymer Duw ymaith y gweithiwr, ond dyga'r gwaith yn mlaen." £n ì%tctn<*vîî cf DAN ISAAC DAVIES, B.Sc, (Her Majestÿs Sub-Insỳector of Schools), CARDIFF, Born January 24th, 1839—Died Saturday, May 28Ü1, 1887. AGED 48 YEARS. Interred at the New Cemetery, Cardiff, Tuesday, May 3ist, 1887. '' Know ye not that there is a prince and a great man f allen this day in Israel ? "-2 Sam. iii. 38. " God takes away the worfcman, but carries on the work." '*