Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. 102.] [CYF. 8. \ ^mitynwri; MEDI, 1864 Traethodau ;— Cgntocs taù. Mr. Evan Griffith, Caergybi............ 193 T diweddar Barch. G. Peart, Dwy- gyfylchi................................. 197 Annibyniaeth a'r Cwrdd Chwarter 189 Genedigaeth Crist .....................v. 20» Y líbagor; yn cael ei awgrymu gan y Ser...................................... 205 Mam yr lesu.............................. 208 Trysorfa yr Tsgol Sabbothoj.,:— Cymeriad Pilat ........................... 209 Âilenedigaeth a Chyfiawnhad......... 210 TrefnDuw ........."....................... 210 Gilboa ....................................... 211 Amrywion :— Rebeccah.................................... 212 T milwr lladdedig ac arluniau ei blant...................................... 212 Tr Hydref ................................. 213 Adolygíad y Wasg :— Hanes y ddaear a'r Creaduriaid byw 213 CoFNODION ENWADOL:— Tabernacl, Abergwaun.................. 214 Cymanfa jt Annibynwyr yn Mon ... 214 Cvfarfod Chwarterol Siroedd Dinbych "a Fflint................................... 214 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 215 Bu farw .................................... 215 Marwolaeth y Parch. D. Davies, Pantteg.................................... 216 Llwyddiant Enwadol..................... 116 gr éìw st (Sttrçwidfljjîíra LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN G R. JONES. •-9<4*-C*itf ©rittíeg