Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. ÌOIJ' [CYF. 8. t| 3wni&pttrç; AWST, 1864. Traethodau — CTöîttops iaö. Tr Achos Anianol o Farwolaetfa Crist.v...........:........................ 169 Llwyddiant Enwadol..................... 174 Yr adnod a ddysgais yn blentyn...... 178 O na chawn tÿn'datfyNuw ...... 178 Y diweddar Barch. G. Peart, Dwy- gyfylchi ................................. 178 Trtsorfa tr Ysgol Sabbothol:— Cymanfa Undeb Ysgolion Sabbothol Maldwyn................................. 181 Ymweliad ag Ysgolion, Dosbarth Bethel yn Arfon ..................... 183 Mynyddau y Beibl........................ 186 Priodas y Parch D. Evans, Rhosy- medre, a Miss M. Jones, Bala ... 187 Amrywioü:— YSabboth ................................. 188 Y Sabboth a Dyn........................ 188 Grasyn tevxnasu ........................ 188 Cynygy M'ab............................. 188 Ymresvmiad .............................. 189 Graddèb ................................... 189 Ymdrechu'................................. 189 Cofsodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Solfa ............ 190 Jubili y Parch. J. Davies, Panteg 190 Salem Trelyn.............................. 191 Wera a Salem........'................... 191 Cymanfa Dinbych a Fflint............ I9I Adoltgiad t Wàsg .......Amlen gr élw al ŵ^mifojgfon LLANFYLLDÎ: ABGRAEFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. B. JONES. $rifi €aìv Cctniog