Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

KHIF. 85.] " [CYF. 8. îmiîrpttîit; I 0 N A W R , 18 6 4. € 8 ii to s s ! « ö. TjiAETHODAU :— Undeb Cynulleidfaol i Gymru ........ 1 Yr Ymdrech Gciffadwriaethol ......... 2 Oes dyn yn debyg i bedwar tymor y flwŷddyn ....'...................'........'.. 10 Y Pa'rch.'H. W. Beecher .............. 11 Y Cardotyn ................................. li Burhey Llofrud-i ........................ lä Pwys grwydd Cerddoriaeth ............ ltí TliYSORFA TB YSGOL SaIÎBOTHOL :— Dwy Olygfa................................. 16 Düdansoiidiad o'r Epistol at yr Ephesiaid ................................. 18 Yr Ysgol Sabbothol........................ 20 Gemau t Doethion :— Annghrediniaeth ........................... 20 Dyfyniadan ................................. 20 Gostyngeiddrwydd ........................ 20 Y Genadaeth :— Mad.igascar, &c .,......................... 21 Llechu vn y myny ìdoedd............... 22 YFrwy'dr .................................... 22 Cofhodion Enwadol:— Cwrdd chwarterol undeb Dwyreiniol Morganwg................................. 22 Cyfarfod chwarterol Llevn ac Eifion- 'ydd........................".................. 23 Yiûadawiad y Parch. R. Hughes Trallwm ................................. 2» Cronicl y Mis :— Nodiadau Nadolig ........................ 24 gr ẅ at êporthiup êurçimdûfjiön LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. R. JONES. èrl» Caìr Cetníog