Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. 83.] [CYF. 7. mtíîrpîüit; RHAGFTR, 1868. €i?nìD]öStgö. .Teàethodau :- Y" diweddar Dafydd Thomas o Feifod 265 Y Bala, a deddf uwchafiaeth Harri viü 274 Er côf am Ann Powell, Tredegar ... 272 AddoliDuw................................ 272 Hanes yr Achos yn Mhont-Robert... 274 Trysorfa yr Hen Welnidogion......... 275 Yr Awyren................................. 276 Meirig Idris .............................. 276 Crintachrwydd Eglwysig............... 276 Cytneriadau Penderfynol............... 277 Cyfiawnhad a Santeiddhad ............278 Trysoefa yb Ysgol Sabbothol":— Cynghor neu ddau........................ 271 Adolygiad y Wasg :— Dyddiadur yr Annibyîcwyr, 1864 280 Cofnodioît Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Môn............... 280 Cyfarfod Chwarterol Dinbych a Fflint 280 Wyneb ddalen................................. i Rhagymadrodd............................. üi Cynwysiad.................................... vi gr <8lw at LLANFYLLIN: ARGRABTEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C R. JONES. griö €atv Cetníog