Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. 80.] [CYF. 7. AWST, 1863 CpntopeUö. Trabthot>aü :— TGwyliedydd ........................... 1*9 Cwynyr amdditad .....,............... 172 Llais o"'r nef .............................. 173 Mrs. Mary Lewis, Penmain ......... 176 Tymhor ieuenctyd ..................... 177 Myfyrdod uwchben bedd fy mhriod 180 Oês dyn.................................... 181 Ch'hghorion personol cyhoedd ...... 18 L Dadl y ddau Draethawd ............ 185 Tetsorfa tr Tsgol Sabbothol:— T gorchymyn newydd................. 187 Ariangarwch.............................. 188 Ei groesEf .............................. 189 Llythyr awenyddol..................... 19ô Amrywios :— Cysegroldeb y Pwlpud ............... 190 Cofnodion Eswadol:— Crmanfa Meirion........................ 191 Lìanelwy ................................. 191 Cymanfa Manchester.................. 192 Cymanfa Hawen ........................ 192 Crojîicl y Mi» :— Brenin Madagascar..................... 192 America.................................... 192 gr êlw ü ê$âmiw. LLANFYLLLN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C, R. JONES. lîris Caìr Ccinlog