Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EHIF. 7Í>.] [CYF. 7. GORPHENAF, 1863. <£ gn to g s t a û. Teaethodau :— Y Gwyliedydd.............................. 145 YNef ....................................... 149 Cystenyn Fawr, ac uuiad cret'ydd à'r 'Llywodraeth .................!......... 152 Engíynion ................................. 155 Codiacl a chynydd Annibyniaeth yn v Main a'i"Hamgvlchoedd ......... 157 Pedr a'r dyn cloff ."...................... 160 Thysorfa yr Ysgol Sabbothol :— Undeb Ysgolion Sabbothol Dolgelley 162 Dr. Livingstone a'i Deithiau ......... 163 Emyn i Blant.............................. 164 Amrywion :— Bydolrwydd .............................. 165 Haelioni .................................... 165 Englynion— Y Beibl...................,.. 165 Brawdgarwch ........................... 165 Y Deigryn ................................. 165 Bediiargraff Mair Meirion............... 165 Adolygiadau :— Hanes eglwysi Annibynol Mon ...... 166 Cofnodion Enwadol:— Coleg Aberhonddu........................ 165 Urddiad ................................... 165 Y Beibl Gymdeithas..................... 16» Machen....................................... 167 Cwrdd chwarter Lleyn ac Eifionydd 167 Cymanfa Maldwyn........................ 167 Aberaman................................. 168 gr (Bto aí êporthtttgo ÿ êu^inidûjion LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C R. JONES. Pris Caìr Ceiníog