EBRILL, 1863 ©gn toi'S t«ö. TrAETHOOAU :— Llosgfynyddoedd a Daeargrynfáau ... 73 Y Ddẁy Awdurdod........................ 77 Annibyniaeth E.alwysig.................. 7!) Emynydd Maesyplwra .................. 80 Dylanẁad Ymarferiad .................. 81 Iesu............................................ 85 Golyddan .................................... 85 TliYSORFA YR YsGOL SABBOTHOL :— Helyntion yr Ysgol Sabbothol yn Mhenybont a'i hamirrlchoedd ...... 86 Cyfarfod Chwarterol Undeb Ysgolion "SabbntholMaldwyn..................... 88 Saron, Tredegar .......................... 90 Dr. Liringstone a'i Deithiau............ 90 Llinelliu ................................... 92 Mi welais eneth fechan dlos............ 92 Amrywion' :— Yr hanesyn a adawyd "ar ei haner ... 92 Y Fronfraith................................. 93 Beddargraff E. M.........................-.93 Cofnodion Eswabol:— Agoriad Capel Newydd Great Mersey Street, Lirerpool........................ 94 Cyfarfod Chwarterol Mon ............... 94 Cwrdd Chwarterol Undeb Dwyreiniol Morganwg .............................. 94 Cwrdd Llanharan........................*.. 95 Bagillt ....................................... 95 Pwyllgor y Bala........................... 95 Cronicl y Mis:— Priodas Tywysog Cvmru ..............f496 Poland, &c .........'........................ 96 gr Ẁ at êpûrthmgo 9 êtt^initfojiúft ranus. LLANFYLLIN: AËGEAFFEDIG A CHYHÛEDDEDIG GAN C R. -JONÊS. $ri0 Caìr ©eintog