RHIF. 74.] tt §Mtnẅ CHWEFROR, 18G3 [CYF. 7. €Tgn togs taö. Traethodau :— Etholcdigaeth .............................. 25 Anystyriaeth ......................... ... 29 An^rel yn ehede<í........................... 20 Híines crefyddvn Llanuwchllyn ...... 32 î Beibl .........*..............................33 At Ynineillduwyr Deheudir Cyniru ... 34. Ein gwlad a'n cartref ..................... 36 Y líhyfel Americanaidd .................. 3G Trysorfa yr Ysgol Sabbothol :— Effeithiau daionus vr Ysgol Sabbothol 40 Undeb Ysgolion Sabbothol Pcnllyn... 40 Congl yplant................................. 42 Cof aui i'ab Meirig Ebrill ............... 43 Amrywioîí :— Dedwyddwch yr Amaethydd............ 44 Cariad ....................................... 44 Braint y cristion ........................... 44 Priodas ...................................... 42 Hyfdra....................................... 45 Adolygiad y Wasg:— Sŵn Addoli.................................. 46 Cofnodioj Eswadol:— Cyfarfod Cenhadol Caergybi............ 47 Cŷfarfod Chwarterol Maldwyn......... 48 Cronicl y Mis :— Rhyfel America ........................... 48 Caíedi Swydd Lancashire............... 41 Cyfarfod yn Exeter Hall ............... 48 gr ẅ st djrttflríltttîgo (ätyiratms. LLANFYLLIN: AEGEAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. E. JONES. $ris €air ©ciniog