Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. 71.] [CYF. 6. TACHWEDD, 1862. Traetiiodau :— Pregeth Angladd ......................... 241 Y Parch. John Lewis o'r Bala ....... 245 Y cristion gwan dan ofal Iesu......... 247 Etholedigaeth........................ 250, 252 Y fheidd-dra annghyfaneddol ......... 254 Y Bedydd a'i Adolygiad, gau Tegai 255 Thysorfa yr Ysgol Sabbothol :— Egluriadaeth Ysgrvthvrol ............. 556 Y Llvfr Iîhyfedd ."....."................... 257 Pechod.......,............................... 258 Câuy Wenynen........................... 258 Gemaü y Doethion :— YSabboth...............:.................. 260 Csilfco 8 S tsö. Anrhvdeddu y Sabboth................. 260 Cadw y Sabboth........................... 260 Dechreu oedfa.............................. 261 Nerth gair mwyn........................ 261 Einyn óynon Jacob...................... 261 Cofjîodiox Enwadol :— Ruthin........................................ 263 Athrof'a'r Bala ............................ 263 Cvfarfod Chwarterol Maldwyn ....... 263 Bethesda.................................... 264 Croxicl y mis:— Yr Undeb Cvnulleidfaol ................ 264 Y Bhyfel Americanaidd ................ 264 gr ẅ at êuuptdûjiott LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C R. JONES. Prií Caìr Ceiniog.