ÌIHIF. 67.] [CYF. 6. mti&pjirç; GORPHENAF, 1862. ÍTsutogs iaö. TkAETHOI>AU :— Y Parch. Hugh Lloyd, Towyn....... 145 Y fiieidd-dra annghyfaneddol......... 149 Y dyn afiach............................... 153 At y Parch. J. Jones, Machynlleth 153 Atebion....................................... 154 Etholedigaeth........................ 155, 156 Yr ugaiu inlwydd oed.................... 158 Trysokfa yr Ysgol Sabbothol:— TJndeb Penllyn ac Edeyrnion.......... 159 Cyfreidiau ysgol Sul Gymreig......... 160 Tômos yn Manchester.................. 161 Amrywton :— Tân cariad.................................. 163 Arfogaeth y diafol........................ 163 YBeibl...................................... 163 Cariadatybyd........................... 163 Pechodaubychain........................ 163 Cadw rhestr................................. 164 Llygad Duw................................ 164 Cofnodioh Ekwai>ol :— Yr eglwysì Annibynol Cymreig yn Manchester.............................. 164 Pisgah, Arfon.............................. 165 Agoriad Brynmoriah.................... 165 Siìoh, Felinheli.......„.................... 165 Drwsycoed............................... 165 Rhyd'y main, ger Dolgellau........... 165 Carmel, Llanílechid ........,............ 165 Cymanfa Bagillt........................... 165 Undeb Dwyreiniol Morganwg......... 166 Cymanfa Meirion.......................... 167 Cymanfa Maldwyn........................ 167 Araana Mynydd Llandegai............ 167 Cymanfa Brynteg, Morganwg......... 167 AỲoolwich yn Llundain.................* 168 Ckoxicl y Mis:- 168 gr <to at êimorthumo (Buicjmdfljwtt ranus. LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C, R. JONES. $tis €uiv CeíBiog.