HHIF. 57.] [CYF. 5. MEDI, 1861. OfiittoBfliaft. Tbaethodau:— Etholedigaeth.............................. 194 John Howard.............................. 199 Trtsobfa tb Ysggl Sabbothol:— Ymddidan o barthed yr Ysgol Sab- bothol..................................... 204 Adgofion boreu oes ..................... 206 Bethel, Wyddgrog........................ 207 GfiMAU T DOETHION:— Cystudd .................................... 207 Cysur....................................... 207 A wyt ti yn iach?........................ 208 Cadwedigaeth.......................... 208 Ehinwedd................................. 208 Byddwch gymedrol..................... 208 Cristionogaeth........................... 208 Gorsedd Ior.............................. 208 C)Tighor da ....,......................... 208 OfnaChariad............................ 208 Congl t Piant:— TaithTomasi Sir Feirionydd......... 208 GOHEBIAETHAU:— Llenyddiaeth Dramor.................. 210 Adoltgiad t Wasg :— Diffyniad Bedydd Babanod............ 212 Yr Eglwys Weithgar.................. 212 Y Ddiaconiaeth ........................... 212 Babddoniaeth :— Englynion Dirwestol ..................213 Darostyngiad Crist..................... 213 Englyn i'r Haul........................... 214 Cofnodion Enwadol :— Urddiad yn Trefdraeth—Llanhaiarn —ac yn Zion Hill...............____214 Cyfarfod Chwarterol Môn ............ 214 Cwrdd ChwaTterol Watford........... 215 Capel newydd y Ceinewydd............ 215 Gweinidog i Lanfair Caereinion...... 215 Ein Bwedd:—- Ateb cwestiynau, &c..................... 191 Cbonicl t Mis :— Y Senedd, America, &c............... 216 [x ëìw û êpflirtap ê^tnJárjjîûn LLAlîFYLLIN: ARGBAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C, S. JONES. Htlfl Caî7*©einíog.