Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. 48.] [GYF. 4- nnîtrttntrtt* RHAGFYR, 1860. €8 n togstatr. BrWGRAFFIAETH:— Hugh Jones, Brynofferyn, Ffestiniog..;... 265 Teysorfa yr Ysgol Sabbothol:— Cyfrifoldeb Rhieni............................... 268 Gemau y Doethion :— Cadw cyfrifon Eglwysig....................... 261 Pechod yn ei berthynas a'r byd hwn...... 272 YsTAFELL Y CyNGHOR:— Teimlad dyngaroL............................... 272 Fod Duw a farn ar y ddaear.................. 273 Gohebiaethau :— Llais Amser....................................... 273 Mynydd Etna.................................... 274 AtTomas.......................................... 275 Trem ar brydferthion boreu haf............ 276 Haelionia dideimladrwydd.................. 277 Y tebygolrwydd oedd rhwng dyn a'u Luniwr....................................... 177 Barddoniaeth :— Englynion i Richard Tibbot Jones......... 277 Y Parch. H. Hughes, VoeL.................. 277 Y Gwirionedd.................................... 277 YParch. E. Evans, Llangollen..............278 Glvn Aberglaslyn............................... 2?8 Y 'Nefoedd......................................... 278 Beddau y Tylwyth.............................. 27> Bydded.......„.................................... 27$ COFNODION EnWADOL*— Blaenvcoed, Sir Gaerfyrddin................279 Cyfar'fod Chwarterol Maldwyn.............. 279 Wern, ger Aberaeron........................... 279 Dwyran, Môn..................................... 279 Aberhonddu....................................... 279 Tredegar.............,............-................. 279 Croniol y Misj— Brenin Itali....................................... 280 Mawrion y byd................................... 280 BASGED Y BRIWFWYD :— Y myglus.......................................... 280 Ysgolion carpiog................................. 280 Crefvddau y byd.................................2S0 Pwlì glo dwfn.................................... 280 Addfwynder....................................... 280 Y gweithiwr prydeinig........................ 280 Celwydd.......,....................................280 Athrod............................................. 280 Dau air pwysig.................................. 280 Wyneb ddalen................................. Rhagymädrodd....„........................... ii Cynwysiad,...................................... v |r ẅ at rnm^ LLANFYLLINî ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. R. JONES. PBIS TAI» CEINIOG.